دکتر تیمور قنبری

دکتر تیمور قنبری استاد گروه مهندسی نانو الکترونیک، دانشگاه شیراز

دکتر تیمور قنبری

Dr. Teymoor Ghanbari

استاد گروه مهندسی نانو الکترونیک، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.