دکتر مجتبی رجبی

دکتر مجتبی رجبی استادیار گروه مدیریت ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مجتبی رجبی

Dr. Mojtaba Rajabi

استادیار گروه مدیریت ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effect of Perceived Creativity of Sports Store Instagram Posts on the Interactive Intention of Followers With the Mediating Role of Affective Commitment (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 3
2 The Effect of Transformational Leadership Style and Organizational Identity on Employees’ Green Behavior With the Mediating Role of Well-being (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 3
3 بررسی تجربه چشایی برندهای متفاوت ماءالشعیر در بین ورزشکاران دونده دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه بازاریابی عصبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 13، شماره: 2
4 بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر نهادینه سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 11
5 تاثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی هویت و اشتیاق کاری و نقش تعدیل گری شخصیت فعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 2
6 تاثیر سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار-خانواده در بین معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
7 تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر رقابت پذیری فروشگاه های ورزشی با نقش میانجی نوآوری اجتماعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 3
8 تاثیر نگرانی های کووید ۱۹ بر افسردگی دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر ارتباط اجتماعی هم تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 42
9 تاثیر نگرانی های کووید ۱۹ بر افسردگی دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر ارتباط اجتماعی هم تیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 11، شماره: 41
10 تاثیر نگرانی های کووید ۱۹ بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی یک تحلیل چند گروهی بر اساس جنسیت (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 3
11 مرور نظامند پی ال اس در مدیریت ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 1
12 مقایسه کیفیت خدمات با رضایت مندی مشتریان مرد و زن باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر استقلال شغلی بررفتار شهروندی با نقش میانجی در هم تنیدگی شغلی معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
2 تاثیر امنیت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی در هم تنیدگی شغلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
3 تاثیر شفافیت سازمانی بر سکوت سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی درسازمان های ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
4 مقایسه کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان مجرد و متاهل باشگاه های بدنسازی خصوصی شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی