عباس کریمی

 عباس کریمی معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عباس کریمی

Abbas Karimi

معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.