دکتر سمانه نجارپوریان

دکتر سمانه نجارپوریان دانشیار مشاوره دانشگاه هرمزگان

دکتر سمانه نجارپوریان

Dr. Samaneh Najarpourian

دانشیار مشاوره دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش سیمبیس بر تمایزیافتگی، نگرش ها و انتظارات زناشویی در بین دختران مجرد دانشگاه هرمزگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 9، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT بردلزدگی و تعهد زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان بر احساس شرم و راهبردهای مقابله ای نوجوانان خودآسیب رسان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 3
4 اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و رویکرد تصمیم گیری مجدد بر تغییر سبک های ارتباطی در زنان متاهل (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 20، شماره: 1
5 اثربخشی واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی و سلامت روان والدین دارای کودک معلول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 3، شماره: 2
6 ارائه الگوی ازدواج مجدد رضایتمند؛ یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 83
7 ارائه الگویی از بقای زنان در ازدواج های نارضایتمند؛ یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 43
8 Effectiveness of group counseling based on choice theory on increasing intimacy and marital satisfaction and reducing marital conflicts in married women (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 21، شماره: 4
9 Evaluation of the Effectiveness of Premarital Program Training for Building a Lasting Connection (BLC) based on EFT Approach on the Level of Marital Satisfaction of Married Couples (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات سلامت دوره: 8، شماره: 3
10 Role of Personality Features and Family Reaction Patters in Addition Prediction to Internet between High School Students of Bandar Abbas City (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اجتماعی بین المللی دوره: 2، شماره: 2
11 Sexual Schema and Its Relationship with Sensation Seeking in Students (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 4، شماره: 3
12 The Comparison of the effectiveness of group counseling based on Gottman's theory and Glasser's choice theory on increasing marital satisfaction and decreasing marital conflicts in married women (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 22، شماره: 2
13 بررسی اثربخشی روایت درمانی راه حل محور بر دلزدگی، اشتیاق و امید زنان متقاضی طلاق در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
14 بررسی تاثیرشناخت درمانی معنوی برسازگاری زناشویی زوجین پارانویید دراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
15 بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 19، شماره: 45
16 بررسی قلدری و آزار در محیط کار با ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعمال منفی (NAQ-R در پرستاران) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 12، شماره: 11
17 بررسی نقش میانجی فرایند های خودشناختی در رابطه ی بین سرکوب گری (خودفریبی و دگر فریبی) با میل به طلاق در زنان و مردان متقاضی طلاق (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 12، شماره: 46
18 پیش بینی کارکرد خانواده بر مبنای الگوهای ارتباطی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان متاهل پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 1
19 تاثیر آموزش تعهد پیش از ازدواج بر بهبود ویژگی های تعهد در دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 1
20 تاثیر آموزش والدگری مثبت مبتنی بر روی آورد ساندرز بر شادزیستی و تعارض والد- فرزندی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 1
21 تدوین الگوی بهزیستی روانشناختی مبتنی بر رهیافت های نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
22 چالش ها و مشکلات زوجین درازدواج مجدد و راهبردهای مقابله ای زوجین موفق؛ یک پژوهش کیفی. (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 14، شماره: 53
23 سلامت رابطه زناشویی در پرتو عوامل تاثیرگذار بر ثبات و رضایت از رابطه؛ یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 6، شماره: 3
24 مدل روابط ساختاری تیپ شخصیتی D و افسردگی با میانجی گری تحریف های شناختی و عملکرد خانواده در شهروندان شهر بندرعباس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 15، شماره: 6
25 مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت با فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پرخاشگری مادران و نشانه ‌های اختلال نافرمانی مقابله‌ای در کودکان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 1
26 مقایسه اثربخشی زوج درمانی مثبت نگر و درمان کوتاه مدت راه حل محور بر بهزیستی روانشناختی و بهبود سازگاری زناشوئی در خانواده های ساکن شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 11، شماره: 42
27 مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و رویکرد تصمیم‌گیری مجدد بر افزایش ابعاد تاب‌آوری زنان متأهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 3
28 مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه گاتمن بر افزایش صمیمیت زناشویی و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متاهل (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 48
29 ویژگی های روان سنجی نسخه بسیار کوتاه پرسشنامه رفتار کودک: بررسی مزاج در ۳ تا ۷ سالگی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تأثیر بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بر انگیزه شغلی معلمان درمدارس شهر جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
2 بررسی ارتباط تعهد زناشویی و سبک های دلبستگی در کارکنان شرکت فولاد هرمزگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
3 بررسی ارتباط مثلث سازی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
4 بررسی رابطه انسجام خانواده و باورهای مذهبی در بحران هویت نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 بررسی رابطه انگیزه شغلی با بعد شناختی سرمایه اجتماعی معلمان مرد مدارس متوسطه شهر جیرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 بررسی رابطه بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با انگیزه شغلی معلمان زن مدارس متوسطه شهر جیرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی فرهنگیان (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
8 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس بهزیستی معنوی و نقش های جنسیتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
9 پیش بینی میزان رغبت به ازدواج از طریق سبک های دلبستگی و تجربه گرایی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی شهر بندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
10 رابطه تمایزیافتگی با انتظار از ازدواج در بین دانشجویان دختر دانشگاه هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
11 رابطه تمایزیافتگی با نگرش به ازدواج در بین دانشجویان دختر دانشگاه هرمزگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
12 نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
13 هنجاریابی مقیاس ترس از همسر (FPS ) و بررسی رابطه آن با افسردگی و سازگاری زناشویی در نمونه بالینی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی