دکتر مهدی مهدوی

دکتر مهدی مهدوی دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهدی مهدوی

Dr. Mehdi Mahdavi

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 EEQR: An Energy Efficient Query-Based Routing Protocol for Wireless Sensor Networks (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 2، شماره: 3
2 Investigation on Quality of Service in BGP/MPL VPN Network Based on Special Service (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 3، شماره: 1
3 Optimum Distribution Generator Placement in Power Distribution System Using Ant Colony Algorithm (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 3، شماره: 1
4 مدیریت مصرف در خانه‌ با رعایت تاثیر تقاضاهای کنترل محیطی در تقاضاهای زمان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اریه یک الگوریتم جدید مبتنی بر روش p-cycle برای مقابله با قطعی در شبکه های نوری WDM با توپولوژی مش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 الگوریتمی برای تخمین وضعیت کانال در شبکه ی رادیو شناختگر (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
3 Measurement of Believability of Agents and Playability of Games via Environmental Analysis (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
4 بهینه سازی الگوریتم ردیابی انتقال متوسط، با تاکید بر ویژگی هیستوگرام رنگ در دنباله های ویدیویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
5 تخمین ترافیک کاربر اولیه با استفاده از الگوریتنم حداکثرسازی انتظار بهبودیافته برای توزیغ نوع فاز در شبکه ی رادیو شناختگر (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
6 تخمین ترافیک کاربر اولیه در شبکه ی رادیو شناختگر (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
7 تشخیص الگوی رفتاری بلوکهای حافظه نهان جهت افزایش کارایی پردازندها با استفاده از روشهای داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
8 تعیین مدل ترافیکی سرویس صحبت درشبکه های سلولی سیار (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
9 روشی برای تطبیق سازی توزیع نوع فاز به وسیله ی الگوریتم حداکثرسازی انتظار برای تخمین ترافیک کاربر اولیه در شبکه ی رادیو شناختگر (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
10 طراحی الگوریتم جدید زمانبندی با توجه به کیفیت سرویس برای کاربران متحرک بلادرنگ و غیربلادرنگ با سرعت های متفاوت در شبکه های LTE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
11 مقابله با خرابی درشبکه ها با استفاده از داده کاوی زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران