پروفسور محمود گودرزی

پروفسور محمود گودرزی Professor of Sport Management, University of Tehran,Tehran,Iran

پروفسور محمود گودرزی

Prof. mahmood goodarzi

Professor of Sport Management, University of Tehran,Tehran,Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون های منتخب ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 32
2 بررسی وضعیت آمایش سرزمین در رشته های ورزشی منتخب مدال آور در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 6، شماره: 15
3 تاثیر آشنایی با میراث فرهنگی بر مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی جوانان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 50
4 تحلیل تطبیقی آمایش سرزمین در ورزش بانوان بر اساس پراکندگی اعضای تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 1، شماره: 2
5 شناسایی راهبرد مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از رویکرد پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 24
6 شناسایی عوامل موثر بر گسترش برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 27
7 شناسایی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 58
8 کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های موثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 31
9 موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 2، شماره: 6
10 نقش رسانه های جمعی در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 providing a model of effective and preventive factors of corruption in the sports industry (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی