دکتر نرگس قدسی

دکتر نرگس قدسی مدرس گروه معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

دکتر نرگس قدسی

Dr. Narges Ghodsi

مدرس گروه معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جداشدگی اجتماعی- فضایی در ایران: مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
2 سنجش جداشدگی گروه های شغلی و تحصیلی در محله های شهر اصفهان با استفاده از روش های اندازه گیری تک گروهی و چند گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 2
3 سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از مولفه های کیفیت زندگی در شهرهای کوچک اندام؛ (مورد پژوهی: شهر لوشان در استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 4، شماره: 12
4 شناسایی پهنه های مستعد توسعه میان افزا در نواحی نا کارآمد مراکز شهرها (نمونه موردی: منطقه یک اصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 6، شماره: 20
5 نقش شبکه های آب و فاضلاب در توسعه میان افزا (مطالعه موردی:منطقه یک اصفهان) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 100
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن با توجه به متغیر جنسیت (نمونه موردی: باغ خانواده کرج) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
2 اولویتبندی محلات شهری بر اساس میزان بهرهمندی از امکانات و تسهیلات شهری با بهرهگیری از روشTOPSIS ( مطالعه موردی : محلات منطقه یک اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری