حجة الاسلام مهدی درگاهی

حجة الاسلام مهدی درگاهی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ استادیار گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

حجة الاسلام مهدی درگاهی

mahdi dargahi

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ استادیار گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصالت صلح با اهل قبله در فقه سیاسی امامیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
2 اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی الحجه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 11، شماره: 1
3 Étendue de la souveraineté dans la surveillance et le filtrage du cyberespace sur la vie privée des individus (du point de vue de la jurisprudence imamite) (دریافت مقاله) دوفصلنامه المصطفی (فرانسه) دوره: 1، شماره: 1
4 بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلفان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 108
5 بررسی و تحلیل میزان بهره بری فقه اهل سنت از فتاوا و روایات عایشه با توجه به احکام مشابه در فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 2، شماره: 3
6 تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی در نصب و عزل متولی در نهاد وقف (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 106
7 تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنت قطعی» (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 9، شماره: 2
8 تحلیل وشرح المبادئ الفقهیه للثالوث الملزم «العزه، الحکمه، المصلحه» فی العلاقات الدولیه للبلدان الاسلامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه المصطفی دوره: 1، شماره: 1
9 حدود اختیارات دستگاه های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 21، شماره: 82
10 حکم لعن بر متصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 52
11 حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات بین‌‌‌الملل (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 103
12 زنان و زیارت قبور از منظر فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 22، شماره: 84
13 سعی در مقادیر توسعه یافته مسعی (توسعه عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 13، شماره: 1
14 مبانی «جهاد تبیین» و ملزومات آن از منظر فقه (دریافت مقاله) پژوهش نامه علوم انسانی اسلامی دوره: 9، شماره: 18
15 مبانی فقهی قانون «اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه» (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 16، شماره: 46
16 مدی ممارسه السلطه فی رصد وتنقیه الفضاء السیبرانی فیما یتعلق بخصوصیه الافراد (من منظار فقه الامامیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه المصطفی دوره: 2، شماره: 3
17 معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 14
18 میانکنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 5، شماره: 19
19 میانکنش کرامت انسانی و عملیاتهای اطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 6، شماره: 21
20 نقش مقام ابراهیم در طواف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 2
21 واکاوی حکم استظلال در شب از منظر فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 5، شماره: 9
22 واکاوی شرط استطاعت طریقی با رویکرد تعطیلی حج در صورت عدم تامین امنیت حجاج از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 6، شماره: 11
23 واکاوی فقهی زیارت قبور غیرمسلمانان از منظر مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی دوره: 1، شماره: 1
24 واکاوی محدوده و قلمرو قاعده سلطنت نسبت به سلطه انسان بر اعضای بدن (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 48، شماره: 2