دکتر محمدباقر رهنما

دکتر محمدباقر رهنما دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمدباقر رهنما

Dr. MohammadBagher Rahnama

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی گرد و غبار در حوضه آبریز جازموریان با استفاده از تکنیک های چندطیفی در تصاویر سنجنده مادیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 3
2 اثر جریان ورودی بر رفتار هیدرودینامیکی حوضچه های مزارع مداربسته پرورش ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 10، شماره: 1
3 ارائه برنامه توزیع و تحویل بهینه آب در کانال BP۱۴ شبکه آبیاری فومنات با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی PSO و ICA (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 4
4 ارزیابی عملکرد تابع مفصل در پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی، مطالعه موردی دشت های کرمان و راور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
5 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با مدل ریاضی MT۳DMS (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
6 الگوی جدید بارش- رواناب حوضه آبریز هلیل رود با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی- موجکی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی توزیع مکانی- زمانی غلظت ارسنیک در منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
8 بررسی مکانسیم حاکم بر آزادسازی آرسنیک و پیش بینی تغییرات غلظت آن در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سیرجان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
9 بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی آبخوان شهداد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
10 برنامه تحویل و توزیع بهینه آب در شبکه آبیاری با استفاده از الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی (مطالعه موردی شبکه آبیاری زیر سد جیرفت) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
11 حل معادله عمومی انتقال آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز استاتیکی سد خاکی 15 خرداد در دوره بهره برداری با استفاده از داده های ابزاردقیق و روش المان محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
2 آنالیزنشست سد خاکی 15 خرداد در دوره بهره برداری با استفاده از داده های ابزار دقیق و نقاط نشانه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 اتوماسیون سیستم های آبیاری توسط نرم افزار IMMS (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 ارائه برنامه بهینه توزیع آب با ایجاد بلوکهای مختلف آبیاری به روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن فارس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی اثرات خشکسالی بر نوسان های آب زیرزمینی و بررسی آن با استفاده از شاخصبارنذگی SPIدر دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 ارزیابی افت سطح آب زیرزمینی و اثر آن بر کیفیت آب زیرزمینی دشت سیرجان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی
7 ارزیابی تاثیر هیدرولوژیکی حوضه شهری با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
8 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
9 ارزیابی خسارت حاصل از سیلاب با دوره بازگشتهای متفاوت در حاشیه رودخانه زرجوب (محدوده شهری رشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
10 ارزیابی روشهای هیدروگراف واحد SCS وکلارک دربرآورد هیدروگراف سیل حوضه آبریز ابوالعباس (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 ارزیابی عملکرد الگوریتم وراثتی برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی نوسانات تراز آب زیرزمینی با توجه به اثرات خشکسالی، مطالعه موردی: دشت سیرجان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 ارزیابی عملکرد زمین آماری تابع مفصل در توصیف داده های کیفی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
13 ارزیابی کمی و کیفی و شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
14 ارزیابی کمیت آب های زیرزمینی دشت رفسنجان به کمک PMWIN (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
15 ارزیابی کیفی آب زیرزمینی از نظر تغییرات کلر با استفاده از مدل ریاضی MT3DMS (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
16 ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی جهت تامین آب شرب، کشاورزی و صنعتی با استفاده از روش کریجینگ و نرمافزار+ GS (مطالعه موردی دشت زرند ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 ارزیابی مکانی- زمانی منابع آب زیرزمینی دشت بردسیر برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
18 ارزیابی میزان آلودگی و کیفیت آبهای زیرزمینی دشت سیرجان (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
19 ارزیابی و شبیه سازی طرح انتقال آب بین حوضه ای کوهرنگ 3 با استفاده از نرم افزار WEAP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
20 ارزیابی و محاسبه تولید رسوب در حوزه آبخیز کلم در استان بندر عباس با استفاده از تلفیق روش پسیاک اصلاح شده و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 استفاده از شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GWQI) در ارزیابی کیفی آبخوان جهت مصارف شرب و آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 اندازه گیری و شبیه سازی منیزیم ،منگنز و اکسید سیلیسیم مخزن سد سرچشمه بااستفاده از نرم افزار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
23 بررسی آبیاری کوزه ای درخت پسته به صورت خودکار با نیروی مکش خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 بررسی اثر تجمیع چاه های کشاورزی مجاز و غیر مجاز بر حوزه منابع آب زیرزمینی دشت فهرج در استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
25 بررسی اثرات احداث سد تنگوئیه بر وضعیت آبخوان دشت سیرجان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی اثرات تغییر روش بهره برداری از آبهای زیر زمینی در دشت سیرجان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
27 بررسی اثرات زیست محیطی انتقال آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
28 بررسی ارتباط بین رطوبت خاک و گرد و غبار در سطح تالاب جازموریان با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریز های پلکانی لبه دار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
30 بررسی افت تراز سطح آب در چاه های پیزومتری دشت سیرجان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
31 بررسی تغییرات تراز آب زیرزمینی آبخوان های آبرفتی حوضه آبریز هامون جازموریان در استان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
32 بررسی تغییرات کلسیم، منیزیم و سدیم موجود در آب زیرزمینی دشت رفسنجان توسط مدل ریاضی MT3DMS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
33 بررسی تغییرات کمی آب زیرزمینی در دشت سیرجان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
34 بررسی چاههای مشاهده ای محدوده کرمان و اختیار آباد در ارتباط با بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی در قسمتهایی از شهر کرمان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
35 بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از شاخص RDI ( مطالعه موردی: رفسنجان ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
36 بررسی روشهای مختلف آبیاری بر رشد رویشی و نیاز (Simmondsia Chinemsis) ابی گیاه هوهوبا (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
37 بررسی روند تغییرات شوری (EC) موجود در آب زیرزمینی توسط مدل عددی MT3DMS مطالعه موردی دشت رفسنجان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بررسی روند تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت راور (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
39 بررسی عملکرد آبیاری تراوا (کوزهای) بر روی خیار درختی گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 بررسی عملکرد هیدرولیکی صافی های خود تمیز کن (COANDA EFFECT SCREEN) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
41 بررسی کفایت داده های رودخانه زاینده رود برای پیش بینی کیفیت آب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی کیفی آبهای زیرزمینی دشت زرند از نظر شرب با استفاده از زمین آمار و نرم افزار +GS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
43 بررسی کیفیت شیمیایی آب‌های زیرزمینی دشت رفسنجان با استفاده از دیاگرام‌های ویلکوکس و شولر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
44 ‏بررسی میزان افت سطح آب زیرزمینی در دشت رفسنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 بررسی میزان SO4 موجود در آب زیرزمینی دشت رفسنجان با استفاده از MT3D (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
46 بررسی نشست زمین با استفاده از رادارInSAR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
47 بررسی و طبقهبندی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان جهت مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
48 بررسی و مدلسازی پارامترهای کیفی آب رودخانه گرگر با استفاده از مدل AQUATOX (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
49 بهینه سازی بهره برداری از شبکه ابیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: شبکه آبیاری پایین دست سد جیرفت) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
50 بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سد جیرفت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 بهینه سازی توزیع آب درشبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شبکه آبیاری وزهکشی درودزن فارس) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
52 پهنه بندی استعداد آلودگی آبخوان دشت سیرجان با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
53 پهنه بندی خطر زمین لغزش در قسمت شمالی حوزه بافت با استفاده از روش نیلسن و GIS  (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
54 پهنه بندی سیل رودخانه زرجوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
55 پهنه بندی و تجزیه و تحلیل تغییرات اقلیمی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
56 پیش بینی جریان رودخانه سفید رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 پیش بینی روند گسترش آلودگی در سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
58 پیش بینی نوسانات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از روش برنامه ریزی بیان ژن (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
59 پیش بینی و ارزیابی کیفی رودخانه کارون با استفاده از مدل کیفی EPD Riv1 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
60 پیشبینی سطح ایستابی در آبخوان با بکارگیری نرم افزار GMS (مطالعه موردی: آبخوان رودبار جنوب) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
61 تجزیه و تحلیل شبکه های توزیع آب با استفاده ازمایکروسافت اکسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
62 تخمین برخی پارامترهای کیفی موجود در آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GS+ و روش کریجینگ (مطالعه موردی دشت زرند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
63 تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع (ET0) با استفاده از شبکه عصبی در منطقه کرمان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
64 تخمین سیلابهای منطق های از مدلIDF برای حوزه سد جیرفت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
65 تخمین و ارزیابی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی جهت تامین آب کشاورزی با استفاده از روش کریجینگ و نرم افزار +GS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
66 تعیین ضرایب مدلهای نفود و معادلات نفوذ آب درخاک در دشت های اطراف معدن سنگ اهن گل گهرسیرجان (دشت قطاربنه) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
67 تعیین محل مناسب برای سد خاکی(مطالعه موردی حوضه ی آبریز بردسیر) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
68 تعیین و بررسی تداوم اعتبار روابط دبی-اشل در رودخانه سیمینه رود (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
69 جلوگیری از تلفات آب با استفاده از جداره ای تراوا در آبیاری زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
70 جمع آوری و استحصال آب باران در تالاب جازموریان: گامی در جهت احیا و راهی برای سازگاری با کم آبی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
71 حل عددی معادله پخش انتشار با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
72 روندیابی سیلاب در سرشاخ ههای هلیل رود سد جیرفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
73 شبیه سازی آبخوان دشت سیرجان با استفاده از مدل کامپیوتری MODFLOW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
74 شبیه سازی آبهای زیر زمینی و براورد نشست قنوات دشت رفسنجان با استفاده از نرم افزار PROCESSING MODFLOW (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
75 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی و اثرات زیست محیطی ناشی از پمپاژ آب زیرزمینی در دشت رفسنجان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
76 شبیه سازی جریان رودخانه هلیل رود با استفاده از مدل جدید NEURAL WAVELET NETWORK (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 شبیه سازی جریان منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان با استفاده از 1.5 PMWIN و بررسی اثرات استخراج آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
78 شبیه سازی روزانه دبی در زیرحوضه میانی حوضه آبخیز هلیل در استان کرمان با استفاده از نرم افزار SWAT (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
79 شبیه سازی منابع آب زیر زمینی دشت قطاربنه سیرجان بااستفاده از مدل نرم افزاری PMWIN.5 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
80 شبیه سازی و بهینه یابی تونل انتقال آب بین حوضه ای کوهرنگ 3 با استفاده ازنرم افزار WEAP (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
81 صحت سنجی شماره منحنی بدست آمده از RS و GIS با استفاده از مدل انتقال مادکلارک (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
82 طراحی بهینه سدخاکی ،مطالعه موردی شهرستان هشجین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
83 طراحی و بهینه همزمان انشعابات شبکه آبیاری با توجه به سطح زیر کشت با استفاده از نرم افزار الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
84 فرو نشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت رفسنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
85 کاربرد تابع مفصل در بررسی پارامترهای کیفی آب زیر زمینی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
86 کاربرد صافی های خودتمیز کن در سیستم های آبیاری تحت فشار COANDA EFFECT SCREEN (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
87 کاربرد گراف خطی (LGT) در آنالیز شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
88 کاربرد نرم افزار MODFIOW(PNWIN5.1) در مطالعه نوسانات سطح آب زیر زمینی دشت بوچیر - حمیران (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
89 محاسبه نیاز آبی کشاورزی پایین دست سد جیرفت با استفاده از روش های پنمن - مونتیث - فائو، بلانی - کریدل و نرم افزار Crop wat (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 مدل PMWIN جهت تعیین ضرایب هیدرولیکی خاک و تغذیه دشت بوچیر و حمیران - استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
91 مدل بارندگی-رواناب با استفاده از تئوری موجک و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی هلیل رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
92 مدل ریاضی آبخوان دشت سیرجان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
93 مدل ریاضی آبخوان دشت سیرجان با استفاده از نرمافزار GMS7.1 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
94 مدل ریاضی فرآیند انتقال آلودگی در مقطعی قائم از سفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها
95 مدل سازی مشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی در مورد دشت رفسنجان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 مدلسازی آبخوان دشت بردسیر و بررسی اثر انتقال آب از این آبخوان به شهر رفسنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
97 مدلسازی جریان آب زیرزمینی و بررسی ارتباط بین کاهش سطح اب زیرزمینی و خشکسالی ها در دشت بردسیر-کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
98 مدلسازی سطح آب زیر زمینی دشت شهرکرد به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی وآنالیز موجک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
99 مدلسازی و پیش بینی میزان TDS موجود در آب زیرزمینی توسط مدل ریاضی مطالعه موردی: دشت رفسنجان - کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
100 مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان با استفاده از مدل ریاضی مادفلو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
101 مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت رفسنجان تحت سناریوهای مختلف توسط مدل ریاضیMODFLOW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
102 مطالعه آبهای زیرزمینی و بررسی در نست زمین دشت رفسنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
103 مطالعه روشهای افزایش راندمان طرحهای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
104 مطالعه موردی و تعیین بهترین روش پهنه بندی تبخیر و تعرق در GIS (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
105 مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز ابعادی در پیشبینی شیب شیروانی پایدارپایاب بندهای پارهسنگی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
106 مقایسه مدل جدید N.W.N و مدل A.N.N در فرآیند شبیه سازی جریان رودخانه غازان چای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
107 مکان یابی سد خاکی و تعیین تراز بهینه بهره برداری از سد(مطالعه موردی: حوزه سفید کوه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست