دکتر رامتین معینی

دکتر رامتین معینی دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

دکتر رامتین معینی

Dr. Ramtin Moeini

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوریتم بهینه سازی جامعه ی مورچگان در مسأله ی بهره برداری بهینه از مخازن سدها : مطالعه ی مقایسه ای چهار الگوریتم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 2
2 الگوریتم جست و جوی گرانشی در حل مسیله ی بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزن (مطالعه ی موردی: سد دز) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
3 اولویت بندی تعمیر لوله های شبکه های فاضلاب با رویکرد مدیریت دارایی (مطالعه موردی: شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 111
4 بهره برداری بهینه از سامانه سد تک مخزنه با الگوریتم اصلاحی کلونی زنبورعسل مصنوعی: (مطالعه موردی: سد دز در استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
5 بهره برداری بهینه از سیستم تک مخزنه ی سد دز با استفاده از الگوریتم جست و جوی ذرات باردار (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
6 بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مکانیزم تظریف تطبیقی قطعی در الگوریتم مورچه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 1
7 بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها با استفاده از فرآیند تظریف تطبیقی احتمالاتی در الگوریتم مورچه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 1
8 بهینه سازی طراحی جامع تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی با الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
9 بهینه سازی طراحی شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم ارتقا یافته کلونی زنبور عسل مصنوعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 3
10 پیش‌بینی تعداد گرفتگی در شبکه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: منطقه دو اصفهان) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 1
11 تخمین ضریب قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از روش های درون یابی (مطالعه ی موردی: آبخوان دامنه- داران) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 7، شماره: 1
12 توسعه عملکرد روش های تعمیر خطوط لوله فاضلاب به کمک روش های نوین حفاری های بدون ترانشه (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 1
13 حداقل سازی هزینه احداث سرریز پلکانی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 18
14 روش برنامه نویسی ژنتیک (GP) در پیش بینی میزان مصرف آب شهری (مطالعه موردی: شهر نجف آباد) (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 10، شماره: 3
15 روشی تک مرحله ای در طراحی بهینه جانمایی و ابعاد شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی پمپدار با استفاده از فرمول بندی جدید الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 1
16 طراحی بهینه ابعاد شبکه جمع آوری فاضلاب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان: مقایسه عملکرد چهار الگوریتم (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 36، شماره: 1
17 مدلسازی رفتار هیدرولیکی مخزن ضربه گیر ساده با استفاده از روش تفاضل محدود: مقایسه چهار روش مختلف (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 4، شماره: 1
18 مقایسه عملکرد روش های مختلف در بررسی روند تغییرات متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: سد سفیدرود) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتخاذ سیاست نخبه گرائی در الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان برای حل مساله بهره برداری بهینه از سیستم سد چند مخزنه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
2 ارزیابی کارایی شبکه های عصبی استاتیکی و دینامیکی در پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد : مطالعه موردی سد سفیدرود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
3 استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین جانمایی بهینه حسگر به منظور افزایش پوشش شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
4 استفاده ازالگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی درطراحی بهینه سرریزپلکانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
5 Least-cost Design of Two-loop Water Distribution Network UsingAnt Lion Optimization Algorithm (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 Predicting the drinking water consumption by equipping hybrid artificial neural network with discrete wavelet transform (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 بررسی پارامترهای هندسی در طرح بهینه ی تیر فولادی I -شکل پیش تنیده تک دهانه با مقطع نامتقارن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
8 بررسی عملکرد انواع پلاگها و پکرهای مورد استفاده در تعمیر سیستمهای جمعآوری و دفع فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
9 بکارگیری الگوریتم سیستم مورچه بیشینه کمینه در طراحی بهینه شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 بهبود کارایی الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان براساس تئوری گراف:کاربرد بهره برداری بهینه ساده از مخزن سد دز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
11 بهره برداری بهینه از مخزن سد با استفاده از الگوریتم مورچه بیشینه-کمینه (MMAS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
12 بهره برداری بهینه از مخزن سد دز با استفاده از الگوریتم هوش جمعی ذرات اصلاح شده : ارائه دو فرمول بندی مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
13 بهینه سازی طراحی همزمان جانمائی و ابعاد شبکه فاضلاب با معرفی الگوریتم ترکیبی جامعه مورچگان هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
14 بهینه سازی مساله بهره برداری ازسیستم سد تک مخزنه با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی: مطالعه موردی سد دز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 بهینه سازی مساله بهره برداری برقابی از سد دز با استفاده از الگوریتم بهینه سازی سیستم مورچگان ترتیبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 پیش بینی مقدار نیاز آب شهری با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهر نجف آباد در استان اصفهان) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
17 تعیین قواعد بهره برداری از سیستم سد تک مخزنه با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ریاضی، مطالعه موردی: سد سفیدرود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
18 حل مساله بهره برداری بهینه از مخزن برقابی سد دز با استفاده از الگوریتم مورچه بیشینه - کمینه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 حل مساله بهره برداری بهینه ازسیستم چندمخزن بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی سیستم مورچه ترتیبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 حل مساله بهره برداری بهینه ساده از سیستم سد تک مخزنه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی: مطالعه موردی سد دز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
21 حل مسأله بهره برداری بهینه ازمخزن سد با استفاده ازالگوریتم مورچه بیشینه-کمینه (MMAS) و با انتخاب میزان آب رها سازی شده از مخزن به عنوان متغییر تصمیم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
22 شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS (مطالعه موردی: آبخوان چهل خانه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
23 طراحی بهینه شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم سیستم مورچه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
24 مقایسه روشهای سنتی وبرنامه ریزی ریاضی درطراحی بهینه سیستم تونل انحراف سدها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران