دکتر ابراهیم خراسانی پاریزی

دکتر ابراهیم خراسانی پاریزی

دکتر ابراهیم خراسانی پاریزی

Dr. Ebrahim Khorasani parizi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تربیتی عدالت سازمانی بر کارکنان در آیات و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 78
2 اعتدال و میانه روی در مدیریت از منظر آیات و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 77
3 انصار و سقیفه (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 19، شماره: 76
4 بررسی جایگاه تشیع و ائمه شیعه در سفرنامه های عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 50
5 بررسی سیاست های نظام مالی صدر اسلام در سرزمینهای خلافت شرقی(ایران) تا پایان عصر اموی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی علل شکست انصار و پیروزی مهاجران در سقیفه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 6، شماره: 22
7 رقابت در مدیریت از منظر آیات و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 77
8 سازمان دهی در مدیریت اسلامی در آیات و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 82
9 سیر تاریخی و نقش مسلمانان در انتقال تمدن یونان به اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 16، شماره: 40
10 شاخص های مدیر مسلمان ازدیدگاه امام علی (ع) و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 82
11 مدیریت بحران از دیدگاه قرآن و روایات و مکتب حاج قاسم سلیمانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 80
12 نقش زن در تاریخ نگاری باستانی پاریزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 1
13 نقش عزت نفس در مدیریت اسلامی و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 7، شماره: 81
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار تربیتی تهجد (نماز شب) در آیات و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
2 اثارتربیتی امربه معروف و نهی ازمنکر در ایات و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
3 بررسی آثار تربیتی و معنوی عبادت در قرآن و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
4 بررسی تربیت جنسیتی در برنامه ریزی درسی از دیدگاه اسلام در مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی
5 بررسی تطبیقی اخلاق حکمرانی در سیره علوی و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداری در مکتب حاج قاسم
6 بررسی تطبیقی اصول مدیریت نوین اسلامی در سیره امام علی ومکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 بررسی معماری اسلامی مقبره سلطان بابا حاجی دزکی سراوان در دوره سلجوقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
8 بررسی نقش تربیتی زن در خانواده از منظرقران و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
9 برسی معماری ایرانی اسلامی مسجد جامع دزک سراوان (بلوچستان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
10 برنامه ریزی در مدیریت اسلامی در قرآن و روایات و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 تاثیر معیشتی سفال کلپورگان بر روند تازگی صنایع دستی باستانی مردم سراوان بلوچستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
12 تصمیم گیری در مدیریت اسلامی با تکیه بر مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
13 جایگاه تربیت اخلاقی دربرنامه ریزی درسی در مکتب حاج قاسم سلیمانی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 جایگاه تربیت دینی در برنامه ریزی درسی با تکیه بر شاخصه های مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی
15 جایگاه زنان در سبک زندگی اسلامی و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
16 راهکارهای مقابله با فساداداری ازدیدگاه قران واحادیث ومکتب شهیدسلیمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
17 نقش تربیتی معلم از منظر آیات و روایات و مکتب شهید سلیمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
18 نقش رسانه در تعلیم و تربیت اسلامی (با تکیه بر مکتب شهید سلیمانی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی