دکتر مهدی فرجی پاک

دکتر مهدی فرجی پاک دکترای فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده علوم انسانی، گروه معارف اسلامی

دکتر مهدی فرجی پاک

Dr. Mahdi Farajipak

دکترای فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دانشکده علوم انسانی، گروه معارف اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل درونسازمانی موثر بر اثربخشی دروس گروه معارف اسلامی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 22، شماره: 74
2 رویکرد درون گروانه و برون گروانه پلانتینگا درباره معقولیت باور به خدا (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 12
3 مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارز یابی سطح آگاهی معلمان دینی و قرآن دوره ابتدایی شهرستان شوشتر از شیوه ها ی یادگیری الکترونیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
2 ارزیابی سطح مهارتهای زندگی و سواد رسانه ای دانش آموزان خانوادههای عشایری (مورد مطالعه : دوره دوم ابتدایی شهرستان پلدختر ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده سالم، جامعه سالم
3 بررسی رابطه بین مولفه های مسئولیت پذیری با رفتار و نگرش زیست محیطی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان دزفول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
4 بررسی رابطه بین مولفه های هوش اخلاقی با رفتار و نگرش زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
5 رابطه سرمایه روانشناختی و فرهنگ مدرسه با درگیری تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
6 رابطه سواد رسانه ای با رفتارهای نوآورانه و عملکرد سازمانی معلما ن دینی و قرآن دوره ابتدایی شهر اندیمشک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
7 رابطه مثلث تاریک شخصیت و طرحواره های ناسازگار اولیه با دلزدگی زناشویی در دبیران متاهل متوسطه اول شهر دزفول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران