دکتر ابراهیم میرزایی

دکتر ابراهیم میرزایی دانشگاه پیام نور

دکتر ابراهیم میرزایی

Dr. Ebrahim Mirzaei

دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین مناطق مرزی استان خوزستان (با تاکید بر نقش پلیس مرزبانی) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 3، شماره: 11
2 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین مناطق مرزی استان خوزستان( با تاکید بر نقش پلیس مرزبانی) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 1، شماره: 1
3 تجربه زیسته افراد دچار ناتوانی شهر اهواز در مواجهه با خانواده و جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 23، شماره: 88
4 تحلیل جامعه شناختی تعیین کننده های احساس یاس و ناامیدی در بین سالمندان شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 2
5 قانون گریزی و پیوندهای اجتماعی: (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 8، شماره: 3
6 مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 17، شماره: 4
7 مطالعه جامعه شناختی میزان خشونت علیه زنان در خانواده و عوامل موثر برآن(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 11، شماره: 43
8 مطالعه رابطه بین سبک زندگی زنان و خشونت علیه آنان در شهر الشتر (زنان متاهل ۴۵-۱۵ ساله) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 1
9 مطالعه و تحلیل جامعه شناختی نگرش به فساد اداری - اقتصادی( مطالعه موردی: شهروندان شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین تعیین کنندگان نظام ارزشی جوانان(مطالعه تجربی شهرستان دشت آزادگان) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
2 تبیین نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان بهبهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
3 تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر خرید مصرف کنندگان فروشگاه های زنجیره-ای(نمونه مطالعاتی شهروندان آبادان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
4 تحلیل عوامل تعیین کننده موثر بر تعهد شغلی(مورد مطالعاتی معلمان شهر لالی) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
5 مطالعه جامعه شناختی میزان رضایتمندی ازآموزش الکترونیکی با تاکید بر برنامه شاد (مورد مطالعاتی معلمان دوره ابتدایی شهرستان ماهشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی