دکتر نیما گروسی مختارزاده

دکتر نیما گروسی مختارزاده دانشیار - مدیریت تکنولوژی و نوآوری

دکتر نیما گروسی مختارزاده

Dr. Nima Garosi Mokhtarzadeh

دانشیار - مدیریت تکنولوژی و نوآوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هم افزایی بین شرکتی بر عملکرد نوآوری فناورانه و نقش تعدیلی توانمندی نوآوری فناورانه و استراتژی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 2
2 ارائه مدل مفهومی بلوغ تعالی سازمانی مبتنی بر قابلیت‎های سازمان (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه های تولید کننده دارو در ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 5، شماره: 10
4 بررسی دوگونه سرمایه گذار و رشددهنده به عنوان بازیگران کلیدی اکوسیستم کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 57
5 بررسی و اولویت بندی میزان حساسیت دستگاه ها جهت تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه با مدل مارتل و زاراس (مطالعه موردی: شرکت ماشین‎سازی تولید آتش) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
6 تبیین تاثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تاکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 2
7 دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 2
8 طراحی شبکه تامین منعطف در یک زنجیره تامین دوسطحی و آنالیز ریسک با استفاده از برنامه‎ریزی تصادفی (مطالعه موردی: از شبکه تامین پلی استایرن معمولی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
9 کارآفرینی شرکتی فناورانه، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد بنگاه: آزمون یک مدل در شرکت های دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرت فرصتهای محیطی بر نوآوری بنگاه های دانش بنیان ایارن با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
2 ارتقای توانمندی های نوآوری بنگاه های بزرگ ایرانی: یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
3 بررسی اثر فرصت های فناورانه و غیر فناورانه محیطی بر نوآوری محصول و فرایند بنگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
4 معرفی و بررسی اهمیت اتحادهای بین بخشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک