دکتر سیدحسن قدسی پور

دکتر سیدحسن قدسی پور استاد، گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سیدحسن قدسی پور

Dr. Seyyed Hassan Ghodsypour

استاد، گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مفهومی تاثیر استراتژی های مدیریت تولید و عملیات بر مزیت رقابتی پایدار در صنعت خودرو ایران (مورد مطالعه: شرکت های خودروسازی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
2 ارائه یک الگوریتم برای انتخاب استراتژی بهینه اکتساب فناوری در شرایط پیچیده برای افق های تصمیم گیری بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 8، شماره: 1
3 ارائه یک مدل بهینه سازی دوسطحی از زنجیره تامین مواد غذایی فاسد شدنی: مطالعه موردی بر روی زنجیره عرضه ماهیان پرورشی گرم آبی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 84
4 ارائه یک مدل کمی انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن ارتباطات میان تامین کنندگان‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 43
5 ارزیابی ریسک اعتباری شرکت های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 1
6 بکارگیری QFD برای ایده سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها (TOC-TP) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 1
7 تحلیل پویای کارکردی- ساختاری توسعه فناوری در چارچوب نظام نوآوری فناورانه؛ مورد مطالعه: فناوری تولید همزمان برق و حرارت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 2
8 تحلیل نظام نوآوری فناورانه با تاکید بر نقش عوامل زمینه ای؛ مورد مطالعه: فناوری ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
9 روش شناسی های تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل اخلاقی در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
10 شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 106
11 مدل سازی رقابت در مسئله هماهنگی یک زنجیره تامین سه سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 3
12 مدل سازی نظام نوآوری فنی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و تحلیل شاخص های کارکردی نمونه کاوی: نوآوری فنی در زمینه توسعه کاتالیست ها برای صنعت پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 4
13 نگاهی به عملکرد اعتبارات تحقیقاتی مشمول بند ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 21، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Review on 5-year Development Plans and mega-projects of China to Extract Lessons Learned for Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد سه بعدی با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه ی مدل ترکیبی سه مرحله ای برای اولویت بندی پروژه های سبد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
4 ارائه یک مدل پیشنهادی برای بهینه سازی مدیریت بار با تکنیک های چندهدفه ( MCDM ) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارائه یک مدل جهت مدیریت توسعه فناوری در سطح بخش با تاکید بر فناوری های بالغ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت
6 ارایه راهکارهایی جهت بهبود برداشت از واحد سطح گندم در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
7 ارایه مدلی فازی برای تخصیص سفارش به تامین کنندگان به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارایه ی مدلی برای انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش به آنها در یک محیط چند پریودی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارایه یک روش برای انتخاب و الویت بندی سبد پروژه در سازمان های پروژه محور مبتنی بر تحلیل شبکه ای (ANP) (مطالعه موردی : شرکت بهسازان توسعه آرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
10 ارایه یک مدل نوین برای شناسایی روابط علت و معلولی کارکردهای TISبا استفاده از DEMATEL - مطالعه موردی کنتورهای هوشمند برق در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
11 ارزیابی اثرات ریسک های زیست محیطی به روش تحلیل ریسک پروژه های آب شیرین کن در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
12 ارزیابی ارتباطات بین ریسک های پروژه با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
13 ارزیابی ریسک مگاپروژه ی برقی سازی خط آهن تهران – مشهد با رویکرد شبکه های بیزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
14 الگوریتم های فراابتکاری و چندپروژه ای ها با محدودیت منابع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 انتخاب بهترین تامین کننده جهت برونسپاری با استفاده از روش AHP و TOPSIS به منظور بهبود محصول نهایی تولید شده توسط خودروسازان داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
16 انتخاب تامین کننده در چهارچوب های قراردادی برای امداد بشردوستانه با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بودجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
17 انتخاب روش بهینه نمک زدایی آب به روش سناریونگاری در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
18 انتخاب سبد پروژه به کمک روش ترکیبی QFD-ANP دو مرحله ای برنامه ریزی چندهدفه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
19 انتخاب سبد طرح ها و پروژه ها با استفاده از تکنیک پرومته و برنامه ریزی دو هدفه با در نظر گرفتن بهینگی و توازن سبد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع با تاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی
20 اندازه گیری تسهیم دانش در نت و ارایه یک ساختار به منظور رفع موانع مشارکت و تسهیم دانش در نت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
21 اولویتبندی راهکارهای کلان اقتصادی در شرایط حذف اثر درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
22 اولیوت بندی معیارهای طراحی در برنامه ریزی و مدیریت ایمنی پارک ها و فضاهای سبز شهری با به کارگیری متد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) (دریافت مقاله) دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران
23 Robust multi-objective Portfolio selection problem (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
24 بررسی اهمیت معیارها در انتخاب پروژه های توسعه محصول جدید و انتخاب سبد پروژه های نوآورانه با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
25 بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر مطالبات معوق نظام بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
26 بررسی تاثیر شوکهای نفتی بر اقتصاد ایران و ارایه راهکارهایی برای عدم اتکای بودجه به نفت (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
27 بررسی روش های نوین آبیاری کشاورزی با رویکرد معرفی فناوری نوین آبیاری مغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
28 بررسی عوامل موثر ترافیکی بر آلودگی هوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
29 بررسی عوامل موفقیت در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
30 بررسی فاکتورهای کلیدی و ارایه راهکارهای ارجح، جهت بهبود عملکرد جو با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
31 بررسی مشکلات عملیاتی کردن اقتصاد دانش بنیان به دلیل نقص در مدیریت پورتفولیو پروژه ها (مطالعه موردی نفت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
32 بررسی مولفه های اقتصاد دانش بنیان ایران با محوریت گزارش سازمان های جهانی (آنکتاد و مکنزی) و ارایه راهکارهایی جهت عملیاتی کردن اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
33 بررسی وضعیت صنعت خودروسازی ایران و ارایه راهکار جهت دستیابی به اهداف برنامهراهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
34 برنامه ریزی فعالیتهای لجستیکی برای بهبود سیستم های زنجیره تامین بیمارستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
35 به کارگیری تصمیم گیری چندمعیاره، در تعیین سبد بهینه ی پروژه های یک سازمان (مطالعه ی موردیِ گروه صنعتی دنا) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
36 به کارگیری یک روش تصمیم گیری چندشاخصه، در تعیین سبد بهینه ی پروژه های یک سازمان (مطالعه ی موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
37 بهینه سازی چندهدفه مقید سبد پروژه ها: موردکاوی ستاد ویژه حمایت از فناوری نانو (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 بهینه سازی سبد پروژه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: سازمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
39 تحلیل ریسک توسعه محصول جدید در صنعت پوشاک به روش FMEA (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
40 تحلیل ریسک در توسعه محصول جدید (NPD) با استفاده از ماتریس ریسک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
41 تحلیل و بررسی چالش های شرکت های دانش بنیان و تبیین استراتژی با استفاده از ماتریس SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
42 تحول در صنعت مالی کشور با همپایی فناورانه در بلاک چین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
43 تدوین سبد پروژه های مرکز آموزش شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
44 تدوین سبد پروژه های مرکز رشد و نوآوری دانشگاه امیرکبیر با استفاده از روش SAW (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
45 تدوین عوامل کلان موثر بر صنعت چرم ایران رتبه بندی تعیین اثر متقابل معیارها بر یکدیگر با استفاده از روش DEMATEL (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 تدوین مدل رده بندی حق ثبت اختراع با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
47 تدوین نقشه راه مدیریت در صنعت ماهواره ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
48 تدوین و اولویتبندی استراتژیهای بهبود بهرهوری انرژی در بخش ساختمان در کشور ایران بااستفاده از رویکرد ترکیبیSWOT-ANP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
49 تعیین راهبرد اثر بخش انتقال فناوری در صنعت خودروسازی ایران:یک رویکرد ترکیبی چند معیاره (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
50 تعیین سفارش بهینه برای کالای فاسد شدنی و جایگزین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
51 تعیین شرایط توقف پروژه با توجه به نتایج ناموفق عملکردی با رویکرد EVM/ES (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
52 تعیین مناسب ترین ترکیب نیروگاههای حرارتی با استفاده از روش تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP با برنامه ریزی خطی LP (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
53 توسعه سیاست های بهره برداری از سیستم سدهای شهیدعباسپور - گتوند - دز با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی برگرادیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
54 توسعه طرح شبکه هوشمند برق ایران مبتنی بر کارکردهای نظام نوآوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
55 چالشها و راهکارهای مدیریتی طرح کلان توسعه باتری لیتیومی درچارچوب نظام نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
56 حقوق مالکیت فکری در انتقال فناوری و توسعه اقتصادی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
57 رتبه بندی ارقام تجاری و جدید سویا با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی: منطقه علی آباد گلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
58 رتبه بندی عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
59 رتبه بندی گزینه ها در روش الکتر تری با استفاده از یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
60 شناسایی فناوری های کلیدی شهر هوشمند و ارایه سیاست هایی جهت توسعه آنها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری
61 شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر در پروژه های صنعت نفت و گاز ایران با استفاده از روشTOPSIS (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
62 طبقه بندی پروژه ها در مدیریت سبد پروژه با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه -WASPAS مطالعه موردی پژوهشکده حمل و نقل فضایی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
63 طراحی پایای شبکه زنجیره تامین در برابر عدم قطعیت آمیخته: یک مدل ترکیبی بهینه سازی استوار و سیستم های صف (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
64 کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP)در ارزیابی جنگلکاریهای شهری به منظور انتخاب گونه درختی مناسبدر مناطق خشک و نیمهخشک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
65 مدل ارزیابی وام های بانکی با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
66 مدل برنامه ریزی ریاضی برای تخصیص بهینه ی بودجه بین پروژه ها با توجه به عملکرد و میزان پیشرفت آنها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
67 مدل چندهدفه فازی وزندار برای تخصیص سفارشات خرید به تامین کنندگان در یک زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
68 مدل سازی ریاضی دو هدفه برای مسئله مکانیابی خط مرکز با در نظر گرفتن عوامل مطلوب و نامطلوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و مهندسی صنایع
69 مدیریت سبد پروژه در سازمان پروژه محور با روش دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه (مورد کاوی: شرکت توسعه تفکر روش آفرین) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
70 مدیریت سبد پروژه در سازمان های پروژه محور با توسعه روش های ترکیبی دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه؛ مطالعه موردی: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
71 مزایا و معایب هر یک از راهبردهای اکتساب فناوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
72 مسأله زمانبندی چند هدفه شیفت های پرسنل پرستار: مطالعه موردی بیمارستان شریعتی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
73 مکان یابی پارکهای جنگلی جدید شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
74 موانع پیش روی انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
75 یک رویکرد چند هدفه جهت بهینه سازی مدیریت ریسک زنجیره تامین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
76 یک مدل برنامه ریزی ریاضی دوفازی برای طراحی شبکه لجستیک کاهش اثرات بلایای طبیعی: مورد زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
77 یکپارچگی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در مدیریت پروژه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد