دکتر علی میثاقی

دکتر علی میثاقی

دکتر علی میثاقی

Dr. Ali Misaghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 معرفی روش بهینه تخمین تخلخل با استفاده از تلفیق نگاره های چاه پیمایی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 به کارگیری روش الاستیک امپدانس توسعه یافته با هدف مشخصه سازی بهتر مخزن در یکی از میادین جنوب ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
2 بهینه سازی ورودیهای مطالعات ژئومکانیک- مقایسه تحلیلی تخلخل سنگ با تلفیق لاگ-های پتروفیزیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
3 تعیین حلقه نفتی با استفاده از روش تغییرات دامنه برحسب دورافت داده های لرزه ای و نگارهای پتروفیزیکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 تعیین منشا و فرایند پیشروی آب شور به آبخوان دشت خانمیرزا با استفاده از روش-های ژئوفیزیکی و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
5 کاربرد روش وارون سازی همزمان لرزه ای در توصیف پارامترهای مخازن شیلی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران