دکتر حسین عابدی

دکتر حسین عابدی

دکتر حسین عابدی

Dr. Hossein Abedi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی بازاریابی استراتژیک در صنعت مبلمان مبتنی بر طرح پژوهش آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 2
2 بررسی تاثیر حمایت اجتماعی و عوامل جامعه بر رفتارهای وفاداری نسبت به وب سایت های تجارت اجتماعی با نقش میانجی تعامل مشتری (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 6، شماره: 23
3 بررسی تاثیر محرک های دارایی مشتریان بر قصد وفاداری مشتریان بانک ها با در نظر گرفتن متغیر میانجی احساسات(مورد مطالعه: موسسه اعتباری نور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: گردشگران استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر ارزش ویژه برند مقصد مبتنی بر مشتری مطالعه موردی: گردشگران استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
6 تاثیر تعامل مشتری بر رفتارهای وفاداری نسبت به وب سایت های تجارت اجتماعی (موردمطالعه: مشتریان دیجی کالا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دوره: 6، شماره: 24
7 تاثیر توسعه فرصت های گردشگری بر کاهش بیکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 22
8 تبیین عوامل موثر بر توسعه بازاریابی سبز در صنعت فروشگاه های زنجیره ای (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 117
9 رابطه بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی در بخش خدمات مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 8، شماره: 28
10 طراحی و تبیین الگوی بازاریابی جهان‎تراز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روابط استراتژیک بر پرورش خلاقیت کارکنان با توجه به نقش میانجی رهبری تقارن ورفتارهای بازخورد جویانه (مورد مطالعه:کارکنان بانک صادرات) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
2 ارزیابی عوامل موثر بر راهبرد توسعه بازار محصولات صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
3 ارزیابی مسائل اخلاقی درمبادلات خرید وفروش دربازاریابی خاکستری مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
4 ارزیابی میزان جذابیت و قابلیت استفاده از وب سایت شرکت ایران ترانسفو از دیدگاه مشتری در فضای بازار صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
5 استفاده سیستم های درون سازمانی بر عملکرد زنجیره تامین با نقش میانجی قابلیت هایمدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
6 اولویت بندی محصولات صنایع غذایی با استفاده از تکنیک WASPAS جهت انتخاب راهبرد های مناسب بازاریابی در مرحله بلوغ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
7 بررسی (شناخت) عوامل موثر بر استفاده از اوراق صکوک بر تامین مالی مبتنی بر صکوک طرح ها و پروژه های شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
8 بررسی (شناخت) عوامل موثربر استفاده ازاوراق صکوک بر تامین مالی مبتنی بر صکوک طرح ها و پروژه های شرکت ملی گازایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع
9 بررسی اثر رهبری مراوده ای و تحول گرا بر خر ید سبز با نقش میانجیگری قابلیت نوآوریو ارتباط یکپارچه بازاریابی (مورد مطالعه : شرکتهای دانش بنیان بخش سلامت در پارکفناوری،پردیس تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
10 بررسی ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش نمایندگان شرکت های بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی ارتباط بین سطوح مختلف ساختار سرمایه با تصمیم گیری مدیران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
12 بررسی پارامترهای اثر گذار در رشد و توسعه فرهنگ مالیاتی در میان پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده در بنگاه های اقتصادی در استان تهران (صنف فرش فروشان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
13 بررسی تاثیر انواع نوآوری بر رشد کسب و کارها با نقش میانجی اشتراک دانش دراستان قزوین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
14 بررسی تاثیر خصومت، قوم مداری و هنجار ذهنی مصرف کنندگان ایرانی بر ارزیابی و تمایل به خرید محصولات آمریکایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
15 بررسی تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد سازمانی با میانجیگری مدیریت زنجیره تامین و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
16 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی کنترل رفتار درک شده و هنجارهای انتزاعی بررفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادارمطالعه موردی: استان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
17 بررسی تاثیر قابلیت های پویا مجهز به فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با نقش میانجی قابلیت نوآورانه در استان قزوین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
18 بررسی تاثیر مشتری گرایی، مدت رابطه، مشارکت فروشنده و خودکارآمدی بر کیفیت رابطه و قصد ادامه رابطه در فضای B۲B با نقش واسطه ای مشارکت درک شده و تعهد رابطه از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
19 بررسی تاثیر مهندسی مجدد و برون سپاری بر بهره وری و کسب مزیت رقابتی شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
20 بررسی تاثیر نوآوری و دانش سازمانی بر عملکرد بازاریابی با در نظر گرفتن نقش میانجیقابلیت های بازاریابی (مورد مطالعه شرکت های شهر صنعتی البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
21 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به کشور منتخب (مطالعه موردی: هند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
22 بررسی تاثیراصول برندسازی اسلامی برموفقیت بازاریابی موسسات مالی و اعتباری مطالعه موردی: موسسه اعتباری کوثر، استان البرز (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
23 بررسی تأثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای سهامداران استان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
24 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در توانمندسازی کارکنان شرکت خودروسازی مطالعه موردی: شرکت سایپا کاشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
25 بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای انتزاعی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی بورس زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
26 بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر توسعه اقتصادی صنایع کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
27 بررسی تأثیر فعالیت زنان در توسعه بازاریابی محیطی مطالعه موردی زنان ساکن شهرستان دالاهو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
28 بررسی تأثیر مفاهیم بازاریابی سنتی در میزان وفاداری رای دهندگان در حوزه بازاریابی سیاسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
29 بررسی تصویر ذهنی برند بانک ملت در بین اقشار مختلف جامعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
30 بررسی رابطه فرهنگ بازارگرایی و عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
31 بررسی عوامل ارزش سبز ادراک شده بر رفتارمصرف کننده با نقش متغیر میانجی سبک زندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
32 بررسی عوامل اصلی تاثیر گذار بر توسعه پایدار صادرات صنعت سیم کابل (مطالعه موردی: صنعت سیم کابل استان زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
33 بررسی عوامل موثر بر چالش های ارتقاء شغلی کارکنان سازمان ملی استاندارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
34 بررسی عوامل موثر بر نظرات منفی کاربران در فروشگاه های خرده فروشی آن لاین با درنظر گرفتن نقش میانجی گیری جبران پولی و جبرانی روانی (مورد مطالعه: مشتریان دیجیکالا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
35 بررسی فرایند بهبود مدیریت در پرداخت تسهیلات مورد مطالعه:بانک ملی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
36 بررسی موانع کاربرد بهره وری کارکنان مورد مطالعه:بانک ملی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
37 بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: سازمانهای گردشگری استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
38 بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر بهبود کارایی بازار(مطالعه موردی:صنعت مواد غذایی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
39 بررسی نقش میانجی محافظت از مصرف کننده دیجیتال در رابطه بین پذیرش و استفادهاز سیستم های پرداخت سیار و فراگیری مالی مورد مطالعه: کاربران اپلیکیشن آپ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
40 بررسی نگرش مصرف کنندگان به محصولات سازگار با محیط زیست و قصد خرید آنان در بخش محصولات مصرفی بی دوام (مطالعه موردی: شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
41 بررسی نگرش مصرف کنندگان به محصولات سازگار با محیط زیست و قصد خریدآنان در بخش محصولات مصرفی بی دوام مطالعه موردی شهرستان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
42 بررسی و ارزیابی تاثیر پویایی محیط و نوآوری مدل های کسب و کار بر عملکردبازاریابی با نقش میانجی رفتار های مشترک ایجاد کننده ارزش مشتری(مورد نمونه شرکت های صنعت مواد غذایی و آشامیدنی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
43 بررسی و ارزیابی رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران ( مطالعه موردی: مدیران مدارس دوره راهنمایی و متوسطه قمصرکاشان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
44 بررسی و تبیین ارتباط بین ویژگی ها و مشخصه های خاص شرکت و نظرات مدیران ارشد مالی در مورد انتخاب ارزش متعارف برای دارایی های غیرمالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
45 بررسی ویژگی های افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی بر شهرت شرکت (برند) و قصدخرید با نقش میانجی اعتماد و تعدیلگری قدرت رابطه (نمونه موردی: مصرف کنندگان موادغذایی برند بیژن در استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
46 تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه موردی: خودرو های گاز سوز در شهرستان خرمدره) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
47 تاثیر ارتباطات شفاف داخلی بر رابطه ی کارمند - سازمان با نقش میانجی استراتژی هایمقابله ای (کنترل و گریز از تغییر) عدم قطعیت در تغییرات سازمانی پاندومی کرونا (موردمطالعه : کارکنان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
48 تاثیر استرس کوید بر عملکرد با نقش تعدیلگر هوش هیجانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
49 تاثیر اصول حکمرانی خوب بر تعهد سازمانی و عدالت ادراک شده در منابع انسانیسازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه معاونت های درمان-بهداشت-غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
50 تاثیر انعطاف پذیری بر پاسخگویی با نقش چابکی زنجیره تامین در شرکتهای کوچک ومتوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
51 تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی: شرکت های صادرکننده کالا با کیفیت توزیع کنندگی بالا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
52 تاثیر بازاریا بی عصبی و مدیریت دانش مشتری بر عملکرد بازاریابی با نقش میانجی کیفیتنوآوری (مورد مطالعه نمایندگی های فروش خدمات بیمه ای در قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
53 تاثیر بازاریابی چریکی بر موفقیت صنعت غذایی مطالعه موردی شرکت تولیدی محصولات لبنیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی
54 تاثیر بسته بندی ظروف محصولات قابل استفاده مجدد و مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سبزشرکت از طریق نقش میانجی مسئولیت اجتماعی شرکت (صنایع لبنی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
55 تاثیر تبلیغات و ترفیعات فروش بر قابلیت های مدیریت و عملکرد برند (مورد مطالعه: برند سایپا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی
56 تاثیر تولید صادرات محور بر خروج از رکود اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
57 تاثیر رویه های زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار در شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
58 تاثیر رهبری فروتنانه بر رفتارهای نوآورانه کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایهروانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
59 تاثیر سازگاری ادراک شده و آگاهی از کیف پول ارز دیجیتالی ولت بر قصد استفاده از آن بانقش میانجی اعتماد و سودمندی ادراک شده کیف پول ارز دیجیتالی ولت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
60 تاثیر سرمایه اجتماعی بر چابکی سازمان با نقش میانجی ایجاد مشارکت دانش و رویکرد پیشنگرانه در کسب و کارالکترونیک برای غلبه بر کوو ید ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
61 تاثیر سستی و فراموشی سازمانی بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی ظرفیت جذب(مورد مطالعه:شرکت عالیس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
62 تاثیر سیاست های توسعه کارآفرینی بین الملل بر قابلیت های بازاریابی صنایع نفت گاز (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان حوزه نفت گاز استان تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
63 تاثیر عوامل پذیرش تامین مالی زنجیره تامین بر اثربخشی زنجیره تامین در شرکت هایکوچک و متوسط استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
64 تاثیر فشار نهادی بر عملکرد عملیاتی با نقش بازار محوری، تعهد مدیریتی، رویه هایزنجیره تامین سبز،مزیت رقابتی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
65 تاثیر گرایش استراتژیک بازاریابی سبز و کسب و کار بر عملکرد بازاریابی با نقش میانجیعملکرد نوآوری (مورد مطالعه شرکت های کوچک و متوسط شهر صنعتی البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
66 تاثیر گرایش بازار و انعطاف پذی ری استراتژیک بر عملکرد بازاریابی با نقش میانجی گریشدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های شهر صنعت ی لیا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
67 تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده و کیفیت کلی خدمات الکترونیک بر ترجیح برند و قصداستفاده از خدمات در آینده (مورد مطالعه: بیمه گزاران کارگزاری بیمه سروش قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
68 تاثیر موسیقی پس زمینه بر رفتار مشتریان فروشگاه رفاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
69 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به کشور عمده طرف تجاری مطالعه موردی: چین (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
70 تأثیر کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام ایران خودرو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
71 رابطه ی مهندسی مجدد و چابکی سازمان با فرسودگی شغلی با نقش میانجی هوشمعنوی کارکنان هلدینگ فریکو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
72 رتبه بندی استراتژی های بازاریابی موثر بر جذب دانش آموزان در مدارس غیردولتی ناحیه۲ قزوین (بر اساس نظرسنجی از مدیران مدارس غیردولتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
73 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات بیمه نامه عمر و تامین آتیه و اولویت بندی آنها (دریافت مقاله) سمینار توسعه بیمه های زندگی
74 شناسایی عوامل موثر بر بدگمانی مشتریان به بازاریابی آرمان اجتماعی و بررسی پیامدهای آن بر رفتار مشتریان مطالعه موردی: بانک مهر اقتصاد استان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
75 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود سیستم مدیریت کیفیت در شرکت گلوکوزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
76 طرح تجربی یاآزمایشی -روش طرح عاملی یا سناریو. تاثیر رفتارهای شخصیتی دانشجویانهنگام دریافت خدمات آموزش الکترونیکی بر رضایت و خشنودی دانشجویان در دانشگاهجامع علمی کاربردی مرکز خانه کارگر قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
77 طرح تجربی یاآزمایشی -روش طرح عاملی یا سناریو. تاثیر موقعیت های ارائه خدمت وشرایط دریافت کننده خدمت بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان قزوین(مورد مطالعه شعبه شهرصنعتی البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
78 مدل سازی شبکه ای ANP و پیاده سازی سیستم تولید چابک سبز ناب (مطالعه موردی : شرکت بالین تک) LGAMS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
79 مسایل و مشکلات سازهای شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب و راهکارهای پیشنهادی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
80 مطالعه واکنش مشتری به ریاکاری بانک با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر شناخت مشتریشرکت و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
81 نقش بازاریابی کارآفرینی بر گسترش فرصتهای گردشگری استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
82 نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار در امنیت صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
83 نقش نگرش مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک در بخش کالاهای مصرفی بی دوام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز