روح الله سلیم پور

 روح الله سلیم پور مربی گروه طراحی فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

روح الله سلیم پور

Rohallah Salimpour

مربی گروه طراحی فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.