دکتر سیدامیر نیاکوئی

دکتر سیدامیر نیاکوئی دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر سیدامیر نیاکوئی

Dr. Seyed Amir Hamzeh Niakoohi

دانشیار دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی قدرت نرم چین در منطقه خاورمیانه عربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 2
2 الگوی تقابل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در منازعات داخلی سوریه و عراق (۲۰۱۵-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 3
3 انقلابهای معاصر در جهان عرب: مطالعه ای تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 2
4 بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 4، شماره: 4
5 بررسی رژیم راستی آزمایی معاهده منع جامع آزمایش‎های هسته‎ای (CTBT) و پیامدهای فنی و امنیتی احتمالی تصویب آن برای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 42
6 پویش های امنیتی جدید وگذارترکیه ازمجموعه امنیتی بالکان ترکیه به مجموعه امنیتی خاورمیانه (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 6، شماره: 2
7 تاثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر تسلیحاتی ماندن برنامه هسته ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 3
8 تاثیر منازعات داخلی سوریه و عراق برمجموعه امنیتی خاورمیانه2011-2015 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 15
9 تبیین راهبرد امنیتی ایران در قبال بحران سوریه (۲۰۱۳-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 1
10 تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه ها و پیامدهای متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 4
11 ترکیه به مثابه قدرت میانی در نظام بین الملل و جایگاه آن در روابط ایران و امریکا (با تاکید بر دوران حزب عدالت و توسعه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 1
12 چندجانبه گرایی فدراسیون روسیه در آسیا - اقیانوسیه؛ مطالعه موردی آ سه آن و اپک (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 4، شماره: 12
13 دولت شکننده عراق و دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای (۲۰۱۸-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 8، شماره: 1
14 دیپلماسی انرژی اسرائیل: مبانی و اهداف منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 22
15 رقابت قدرت های منطقه ای در عراق (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 7، شماره: 1
16 روابط ایران و هند: فرصت ها و محدودیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 6، شماره: 1
17 روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (۲۰۲۱-۲۰۱۴) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 13، شماره: 3
18 سیاست خارجی دولت موقت؛ تحلیلی از چشم انداز اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 2، شماره: 2
19 عوامل گسترش روابط استراتژیک سوریه با ایران از صعود بشار اسد به قدرت تا ناآرامی های اخیر (۲۰۱۱-۲۰۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 3، شماره: 9
20 عوامل ملی و بین المللی چالش های امنیتی افغانستان (۲۰۲۱-۲۰۰۸) (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 10، شماره: 2
21 گذار از دولت به شبهدولت در عراق و سوریه پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۸-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 6، شماره: 24
22 نظریه نقش و رقابت ایران و ترکیه در خاورمیانه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 2
23 نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 9، شماره: 2
24 نقش دیپلماسی انرژی در سیاست خارجی؛ مطالعه تطبیقی روسیه و قطر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 22
25 واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 8، شماره: 28
26 واکاوی علل بحران سیاسی لبنان (۲۰۱۹-۲۰۰۵) (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مواتع برقراری روابط دیپلماتیک و همگرایی منطقه اس مصر بعد از انقلاب اسلامی 57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)