دکتر رضا محموداوغلی

دکتر رضا محموداوغلی دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رضا محموداوغلی

Dr. Reza MahmoudOghli

دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احساس محرومیت نسبی در میان قوم بلوچ و تاثیر آن بر خشونت سیاسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 12، شماره: 23
2 بازنمایی نقش بازیگران خارجی در فرآیند دولت ملت سازی جمهوری آذربایجان با تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 15، شماره: 54
3 بررسی تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه بر مشارکت سیاسی دانشجویان با نقش میانجی هوش سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اراک) (دریافت مقاله) مجله مطالعات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
5 بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 14، شماره: 2
6 بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی رابطه مصرف اینترنتی و سبک زندگی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 14، شماره: 55
8 بررسی رابطه مصرف رسانه ای با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 70
9 بررسی روش شناسی امیل دورکیم از منظر پیتر وینچ در مطالعه پدیده های اجتماعی (دریافت مقاله) مجله دانش سیاسی و بین المللی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی عوامل موثر بر خشونت سیاسی مطالعه موردی: جمعیت بلوچ شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 21
11 بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی بر اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا با تاکید بر جنگ‎های این رژیم (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 22، شماره: 87
12 بررسی و نقد هرمنوتیک فلسفی گادامر از دیدگاه هرمنوتیک انتقادی هابرماس (دریافت مقاله) مجله دانش سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 1
13 تحلیل رابطه بین مصرف رسانه ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 2
14 تهدیدات امنیتی روابط روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 103
15 جنگ دوم قره باغ (۲۰۲۰): علل، زمینه ها و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 31، شماره: 119
16 رسانه و برسازی هویت اجتماعی پسامدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 67
17 سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 1
18 سنجش رابطه شبکه های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 11، شماره: 2
19 فرایند بسیج سیاسی جنبش های اسلام گرایانه در ترکیه (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 4، شماره: 13
20 قدرت هوشمند در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 53
21 مقایسه آراء مارتین هایدگر و سید حسن نصر در باب علم مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 27، شماره: 94
22 مقایسه روش شناسی ماکس وبر و جواد طباطبایی درباره دلیل عقب ماندگی ایران دوران قدیم (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 110
23 مولفه های قدرت هوشمند در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 12، شماره: 23
24 نظام پاسخگویی در حکمرانی خوب و رابطه آن با دینداری در شرایط شیوع ویروس کرونا( مورد مطالعه کارکنان فرمانداری شهرستان اردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 2
25 نقدی بر جایگاه طبقه در مدرنیته انعطاف پذیر «اولریش بک» (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 10، شماره: 19
26 نقش حق خواهی در رسیدن به آرمان مطلوب در اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره) و آ یت ال ل ه خامنه ای (مدظله) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 15، شماره: 1
27 نقش نفت در حمله آمریکا به عراق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 1
28 واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران های اعتقادی سیاسی دوره (۲۰۳ ۱۸۳ ق) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازیگران قفقاز و منافع جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاستگذاری انرژی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
2 بررسی آسیب شناسی رسانه های اجتماعی مجازی در زمینه دینداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 تبیین نقش و تاثیر دین در جنبش های اجتماعی معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
4 تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران؛ تهدیدها و فرصت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها
5 دینداری و فرهنگ شهروندی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
6 سبک زندگی و ارتباط آن با دینداری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین