دکتر طیبه مدرکیان

دکتر طیبه مدرکیان استاد  شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر طیبه مدرکیان

Dr. Tayyebeh Madrakian

استاد شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Method Based on Ultrasound-assisted Solidification of Floating Drop Microextraction Technique for the Spectrophotometric Determination of Curcumin in Turmeric Powder (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 4، شماره: 1
2 Fabrication of an Electrochemical Sensor Based on a New Nano-ion Imprinted Polymer for Highly Selective and Sensitive Determination of Molybdate (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 5، شماره: 1
3 Highly Fast and Efficient Removal of some Cationic Dyes from Aqueous Solutions Using Sulfonated-oxidized Activated Carbon (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 6، شماره: 1
4 Nanoalumina Modified Carbon Paste Electrode for Sensitive and Rapid Determination of Hypochlorite Ion by Differential Pulse Voltammetry (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 7، شماره: 1
5 Selective and Sensitive Simultaneous Determination of Mercury and Cadmium based on the Aggregation of PHCA Modified- AuNPs in West Azerbaijan Regional Waters (دریافت مقاله) نشریه پیشرفته شیمی دوره: 2، شماره: 1
6 Simultaneous Spectrophotometric Determination of Mycophenolate Mofetil and Its Active Metabolite in Human Plasma Using Chemometrics Methods (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 2، شماره: 1
7 Voltammetric Determination of Sumatriptan by an Overoxidized Poly(p-aminophenol) Modified Glassy Carbon Electrode (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 8، شماره: 3
8 ساخت الکتروشیمیایی نانوسیمهای بس لایه مس/پالادیم در قالب پلی کربنات (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An indirect electrochemical determination of thioacetamide by using ofAg@Fe3O4 nanoparticle modified carbon paste electrode (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
2 An indirect electrochemical determination of thioacetamide by using ofAg@Fe3O4 nanoparticle modified carbon paste electrode. (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
3 ارایه یک روش حساس برای اندازه گیری الکتروشیمیایی داروی سفکسیم در نمونه های حقیقی توسط الکترود گلاسه کربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت گرافن کوانتوم دات مغناطیسی و نانو ذرات طلا (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
4 Sensitive determination of imatinib in human biological samples by differential pulse voltammetry based on carbon paste electrode modified by MMWCNTs/PAN NFs (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
5 تشخیص و اندازه گیری بدون نشانگر نوروتوکسین بوتولونیوم سروتایپ A بوسیله یک آپتاسنسور امپدانس سنجی الکتروشیمیایی برپایه نانوکلاسترهای سنتزی جدید طلا (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
6 حذف رنگ کالکون از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی مگهمایت (Y-Fe2O3) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
7 حذف رنگ کالکون از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی مگهمایت (Y-Fe2O3) از محلول های آبی و پساب های صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
8 حذف رنگ کماسی بیریلانت بلو G250 با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی مگهمایت (Y-Fe2O3) از محلول های آبی و پساب های صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
9 سنتز و به کارگیری نانوکامپوزیت Ni0.5Zn0.5Fe2O4 به عنوان یک جاذب موثر جهت حذف یون های سولفید از محلول آبی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران