دکتر علی رجبی پور

دکتر علی رجبی پور استاد، دانشگاه تهران

دکتر علی رجبی پور

Dr. Ali Rajabipour

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضربه ناشی از سقوط بر کوفتگی میوه انار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
3 Effect of postharvest microwave heat treatment of pomegranate on carob moth, Ectomyelois ceratoniae, control and quality parameters (دریافت مقاله) مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت دوره: 6، شماره: 20
4 بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 4
5 بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 4
6 بررسی تاثیر سرعت و زاویه لبه تیغه بر مقاومت برشی ساقه ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 6، شماره: 2
7 بررسی تاثیر سرعت و زاویه لبه تیغه بر مقاومت برشی ساقه ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
8 بررسی تاثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقه دو رقم نیشکر جنوب خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 11، شماره: 3
9 بررسی تاثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقه دو رقم نیشکر جنوب خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 3
10 تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 3
11 تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 3
12 مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
13 مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت* (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) خواص عملکردی تخم مرغ در دوره ماندگاری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
2 ارزیابی آثار زیست محیطی فرآیند تولید کود سوپر فسفات ساده با رویکرد ارزیابی چرخه زندگی: شهر زاویه (استان اراک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
3 ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید سیگار، مطالعه ی موردی: مجتمع دخانیات استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
5 ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
6 ارزیابی غیرمخرب رسیدگی هندوانه بااستفاده از ال دی وی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 استفاده از پاسخ ارتعاشی هندوانه به منظور تعیین سفتی بافت داخلی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
8 الگوریتمی مبتنی بر فناوری ماشین بینایی جهت جداسازی کلاس های مختلف بادام از پس زمینه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 امکان سنجی طراحی و ساخت یک تراکتور سه محور مخصوص شالیزار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
10 Determination of energy indices in Varamin broiler production units (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
11 بررسی اثرات ارتعاش جاده ای بر روی خواص مکانیکی خربزه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 بررسی اثرکوتاهمدت و بلندمدت عرضه توان کمباین و میزان تلفات غلات در ایران با استفاده از الگوهای همگرایی خود توضیح با وقفههای گسترده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
13 بررسی تجربی و تحلیل اثرات ضربه بر کوفتگی میوه انار به وسیله آزمون سقوط (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی شاخص های انرزی و انتشار آلاینده های هوا با ارائه مدل رگرشیونی مصرف انرژی در تولید ذرت دانه ای در شهرستان کوهدشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی صدمات وارده به دو رقم سیب ایرانی دراثر ارتعاشات ناشی ازحمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
16 بررسی عملکرد چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
17 بررسی مدلهای خطی برای پیشبینی جرم بر اساس خواص فیزیکی دو رقم سیب ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
18 بررسی مشخصه ای مکانیکی طالبی (رقم سمسوری) تحت بارگذاری فشاری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 بررسی مصرف انرژی دردو نوع سیستم تولید لوبیای چیتی به روش هیرم کاری و خشکه کاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
20 بررسی و تخمین تراکم چغندر قند با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS-1D (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
21 بررسی و مقایسه مقاومت مکانیکی در سه رقم پسته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
22 بررسی وضعیت بهره برداری از منابع زمین و ماشین در زراعت متداول شهرستان مراغه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
23 پیش بینی مشتری پسندی هندوانه براساس داده های ارزیابی حسی به کمک مدل فازی خبره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
24 تشخیص آلودگی قارچی در مغز پسته بر اساس پردازش تصاویر فراطیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
25 تشخیص بد شکلی هندوانه با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
26 تعیین برخی مشخصه های فیزیکی و مکانیکی شلغم و مقایسه ی استحکام آن در دو راستای مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
27 تعیین غیرمخرب مقدار نیتروژن برگ درخت سیب با استفاده از طیف سنجی مرئی/فروسرخ نزدیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
28 خواص مکانیکی گردو در بارگذاری فشاری تک محوری در حالت محدودیت تغییر شکل عرضی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
29 روش های نوین در بسته بندی محصولات کشاورزی و غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 طراحی برف خور جلوسوار تراکتوری با استفاده از توان پی تی او مناسب تراکتورهای داخلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
31 طرح ماشین جمع آوری سیب زمینی بخش دوم: بهینه سازی هدوالحاق مکانیزم جداکننده سنگ و کلوخ از سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
32 مروری بر روشهای مدلسازی انتشار آتش در مناطق شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
33 مطالعه برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم انار تجاری در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 مقایسه انتقال پذیری ارتعاش حمل و نقل به طالبی در فرکانس ها و آرایش چیدن متفاوت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
35 مقایسه سفتی بافت براساس مدول الاستیسیته ظاهری دردو رقم سیب ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
36 ویژگی های خمشی و برشی شاخه درخت انگور و زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون