دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی

دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رضا شعبانی صمغ آبادی

Dr. Reza Shabani samghabadi

استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.