دکتر مرضیه حسینی نژاد

دکتر مرضیه حسینی نژاد استاد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

دکتر مرضیه حسینی نژاد

Dr. Marzieh Hosseininezhad

استاد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اینولین استخراجی از کاسنی و سیب زمینی ترشی بر مقاومت به صفرا و بازدارندگی دو گونه لاکتوباسیلوس در برابر اشرشیاکلی O157:H7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
2 اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 5
3 اثر تنش حرارتی بر مقاومت دو سویه از باسیل های اسپورزا در مدل شبیه سازی دستگاه گوارش و بررسی خواص پروبیوتیکی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 1
4 اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاه دارویی درکنترل باکتری های عامل پوسیدگی و پژمردگی سیب زمینی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
5 ارزیابی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده در تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس گندم بر خصوصیات کیفی نان حجیم خمیرترشی به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
6 ارزیابی جمعیت باکتریایی و تغییرات بیوشیمیایی طی تخمیر خودبخودی سبوس گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 2
7 ارزیابی عملکرد ماتریکس ریزپوشانی بر زنده مانی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کوآگولانس در شرایط شبیه سازی معده و روده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 4
8 ارزیابی و مقایسه کیفی اینولین استخراجی از کاسنی بومی ایران با اینولین حاصل از سایر منابع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 1
9 ایجاد شرایط بهینه برای تولید باکتریوسین از لاکتی پلانتی باسیلوس پلانتاروم جداشده از میوه ها و سبزی های تخمیری سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 4
10 بررسی خصوصیات کیفی و زنده مانی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس در نان پروبیوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
11 بررسی روش های مختلف جداسازی و خواص فیزیکوشیمیایی فراکسیون های با طول زنجیره مختلف اینولین حاصل از گیاه کاسنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 3
12 بهینه سازی تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس برنج و ارزیابی خصوصیات کیفی نان حجیم با استفاده از روش (RSM) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 3
13 بهینه سازی فرمولاسیون پودر ژله میوه ای کم کالری با استفاده از شیرین کننده های سوکرالوز و ایزومالت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
14 بهینه سازی فرمولاسیون پوشش خوراکی پروبیوتیک و بررسی خواص فیزیکی و بافتی آن جهت پوشش دهی نبات فراسودمند (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 100
15 جداسازی و تعیین ویژگی باکتریوسین حاصل از باکتری لاکتی پلانتی باسیلوس پلانتاروم جدا شده از فراورده های تخمیری بر پایه میوه و مقایسه با نایسین تجاری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 2
16 جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگی های مورفولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 1
17 عملکرد کشت میکروبی آغازگر جدا شده از تخمیر کنترل شده خمیرترش بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و خصوصیات پوسته نان نیمه حجیم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 2
18 کاربرد حسگرهای زیستی در شناسایی آلاینده های محیط زیستی ناشی از صنایع کشاورزی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
19 مقایسه زنده مانی باکتری های لاکتوباسیلوس پلانتارم (A(۷ و G(۲)S ریزپوشانی شده با ماتریکس های بیوپلیمری مختلف در شرایط شبیه سازی معده و روده و در طول مدت ماندگاری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرپری بیوتیکی اینولین استخراجی از گیاه کاسنی با منشاء غیربومی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
2 استخراج اینولین از گیاه دارویی کاسنی و بررسی اثرافزایش دهندگی رشد اینولین بر روی Lactobacillus rhamnosus (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 استفاده از آنزیم های نوین در تبدیل زیستی ضایعات لیگنوسلولزی به مواد با ارزش (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 Methods of isolating different structural fraction of inulin from chicory plants and physiochemical properties of the resulting compunds (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
5 Optimizing the method of inulin extraction from Iranian landraces chicory roots using response surface methodology (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
6 Progressive concept of postbiotic metabolites, new horizons of applied microbiology in functional foods and nutraceuticals (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 بررسی اثر اینولین استخراجی از گیاه دارویی کاسنی بر بازدارندگی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتو باسیلوس رامنوسوس بر باکتری پاتوژن اشرشیاکلی O157:H7 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
8 بررسی اثر پری بیوتیکی اینولین استخراج شده از گیاه کاسنی یک ساله بر روی لاکتوباسیلوس کازئی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
9 بررسی اثرافزایشی رشد Lactobacillus casei تحت تاثیر اینولین استخراج شده از کاسنی چندساله در محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 بررسی امکان جانشینی کامل ساکارز با ایزومالت و سوکرالوز در تهیه پودر ژله پرتقالی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 پدافند غیر عامل در حوزه تولید و فراوری غذا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 توکسین های باکتریایی به عنوان عامل تهدید بیوتروریسم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
13 چالش های صنعتی در تولید و بهره گیری از باکتری های پروبیوتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 فرایند استخراج به کمک آنزیم ترکیبات زیست فعال گیاهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 نیاز سنجی و کاربرد حسگرهای هوشمند بویایی وچشایی درصنایع غذایی کشور (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران