دکتر ثنا نوری مقدم

دکتر ثنا نوری مقدم استادیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر ثنا نوری مقدم

Dr. Sana Nourimoghadam

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.