دکتر اکبر اصغرزاده بناب

دکتر اکبر اصغرزاده بناب استادیار گروه مطالعات علم و فناوری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

دکتر اکبر اصغرزاده بناب

Dr. Akbar Asgharzadeh-Bonab

استادیار گروه مطالعات علم و فناوری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از تحلیل کشیدگی طیفی سیگنال ECG برای شناسایی آریتمی قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 22
2 انتخاب رله و کنترل توان ارسالی برای بیشینه کردن بهره وری انرژی در شبکه رله دوطرفه با کدگذاری شبکه و دسترسی چندگانه غیرمتعامد (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 8، شماره: 28
3 بررسی عوامل توانمندساز در حرفه پرستاری: یک مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 9، شماره: 1
4 برنامه ریزی بهینه سیستم ترکیبی تجدیدپذیر مبنی بر ذخیره سازهای هیدروژنی و حرارتی با در نظر گرفتن مدیریت انرژی الکتریکی و حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 15، شماره: 59
5 بهبود کنترل کیفیت اقلام فنی در صنایع دفاعی با تکنیک پردازش تصویر و تبدیل فازی با استفاده از نمودار کنترل GLR (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 8، شماره: 31
6 تعادل بار در شبکه های بی سیم سه بعدی مبتنی بر پهپاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 19، شماره: 65
7 طبقه بندی سیگنال های ترکیبی EEG-fNIRS با استفاده از ویژگی های عمیق کاهش یافته برای کاربردهای BCI (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 14، شماره: 1
8 طراحی بهینه سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی-باتری با در نظر گرفتن هزینه و قابلیت اطمینان: مورد نمونه برای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 25، شماره: 2
9 کنترل مقاوم مبتنی بر تخمین گر زیربهینه برای بازوهای رباتیک به شدت غیرخطی تحت تاثیر نامعینی های مدل و اغتشاشات محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 19، شماره: 4
10 مدل سازی کنترل کیفیت محصولات تولیدی مبتنی بر تکنیک پردازش تصویر و تبدیل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 21، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از تبدیل موجک گسسته با بیشینه همپوشانی برای طبقه بندی سیگنالهای ترکیبی EEG + fNIRS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
2 Design of Digital Control Algorithms for Multi-InputMulti-Output Switching Converters Used inEnergy Harvesting Applications (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق
3 Epileptic Seizure Detection in EEG Signals Based on Fractal Index (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
4 Power market management with proper utilization of electricity market strategy by considering system reliability in microgrids (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند
5 Single-Inductor Dual-Input Dual-OutputSwitching Regulator with Digital Control (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهشی های کاربردی در مهندسی برق
6 تخمین پارامترهای نامعلوم عملگر محرک بازوی رباتیکی مبتنی بر رویکرد معادلات ریکاتی وابسته به حالت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
7 طبقه بندی سیگنالهای چندوجهی EEG + fNIRS با استفاده از کشیدگی طیفی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
8 طراحی فنی و اقتصادی سیستم ترکیبی فتوولتائیک- بادی برای یک شهرک مسکونی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند
9 کنترل ردیابی دقیق بازوهای رباتیکی دارای نامعینی مدل مبتنی بر رویکرد مود لغزشی بهینه (OSMC) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک