دکتر امیر ذاکری

دکتر امیر ذاکری مدیر اندیشکده توسعه صادرات ایران دانشگاه علم وصنعت ایران

دکتر امیر ذاکری

Dr. Amir Zakery

مدیر اندیشکده توسعه صادرات ایران دانشگاه علم وصنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه ی مدلی برای ارزیابی شکاف سرمایه گذاری در منابع سازمان با تکیه بر منابع ناملموس (مطالعه ی موردی: صنعت خودرو) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
2 ارزیابی جایگاه راهبردی سرمایه فکری در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 16
3 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با جایگاه رقابتی شرکت های برتر کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 2، شماره: 5
4 تبیین الزامات نظام مدیریت دانش بر اساس استاندارد مدیریت دانش ایزو (مورد مطالعه: در یک صنعت منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 12، شماره: 2
5 تحلیل تعاملات میان ذی نفعان کلیدی در یک نظام نوآوری منطقه ای (مطالعه موردی: منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 4
6 تعیین پیکره‌بندی دانش در فرایند بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان ایران، مطالعه موردی تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 3
7 تعیین روش ورود شرکت های دانش بنیان به بازار خارجی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 1
8 ساختاردهی به مسائل صادرات صنایع خلاق و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 6، شماره: 1
9 کارایی شرکت های بیمه در ایران با استفاده از شاخص های سرمایه فکری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
10 گونه شناسی پژوهشگاه های دولتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 5، شماره: 2
11 نقش انواع دانش در مراحل بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان همراه با دلالت های سیاستی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 111
12 نهادها و برنامه های توسعه صادرات؛ دلالت هایی برای سیاست گذاران حوزه صادرات شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش استراتژیک منابع دانش محور در میان مجموعه منابع بنگاه: مطالعه موردی صنعت بیمه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
2 استفاده از مدل سروکوال در ارزیابی کیفیت خدمات (دریافت مقاله) همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری
3 بررسی تجربه توسعه مناطق ویژه علم و فناوری در کشور از منظر نظام نواوری منطقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
4 تبیین رابطه عوامل انسانی و فرهنگی با اثربخشی مدیریتدانش در شرکتهای منتخب ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
5 تجربه نگاری با هدف استخراج درس آموخته ها، مطالعه موردی: تدوین آموخته های چند طرح تحول اداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
6 کاربرد مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی (مورد کاوی در انستیتو پاستور ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7 نگاهی به شبکه نوآوری و نقش ارکستر شبکه در حوزه خودروی برقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)