دکتر سید عباس رجائی

دکتر سید عباس رجائی دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

دکتر سید عباس رجائی

Dr. SeyedAbbas Rajaei

دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
2 ابعاد ، عوامل و فرایندهای موثر بر وقوع سیلاب در شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 5، شماره: 4
3 اثرات گسترش فیزیکی بر تاب آوری زیست محیطی شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
4 ارزیابی میزان انطباق سامانه اتوبوس های تندرو شهر تهران با رویکرد توسعه حمل ونقل محور (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 3
5 ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 2
6 ارزیابی تطبیقی شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهر ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 46
7 ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 5، شماره: 1
8 ارزیابی حیات گردشگری شهری در حوزه مرکزی مشهد در پیک سوم شیوع کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 4
9 ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی با تاکید بر دیدگاه ساکنان محلی مطالعه موردی: دهستان خیر (شهرستان استهبان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی وضعیت مسکن پایدار شهری در ناحیه 1 منطقه 9 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 1
11 پهنه بندی ظرفیت سیل خیزی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 1
12 پهنه بندی و تعیین قابلیت اراضی جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از روش AHP-Fuzzy در محیط GIS - مطالعه موردی: شهر قلعه گنج (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
13 تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
14 تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مورد مطالعه: محله نعمت آباد منطقه ۱۹ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 74
15 تحلیل توزیع فضایی کاربری های جاذب گردشگری در مقصدهای گردشگری مطالعه موردی: شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 1
16 تحلیل فضایی تاب آوری شهری در برابر زلزله مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 1
17 تحلیل فضایی تاثیر فضاهای بی دفاع شهری بر وقوع جرم سرقت شهری (نمونه موردی: محله هرندی تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
18 تحلیل فضایی تغییرات اندازه شهر با میزان آسیب پذیری اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرهای با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 3
19 تحلیل مکانی آمد و شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلان شهرها (مطالعه موردی: منطقه کلان شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 2
20 تحلیل مکانی شاخص های ذهنی تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی منطقه ۴ شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 13، شماره: 2
21 تعیین مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 39
22 جیگاه داده های مکانی در اطلس های شهری با تاکید بر اطلس کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه شهرنگار دوره: 12، شماره: 55
23 رویکردهای تحلیلی شبکه ریلی پرسرعت در توسعه مناطق کلان شهری چندمرکزی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
24 عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
25 عوامل موثر بر شکل گیری شبکه های مهاجرتی در تهران مورد: رامشه ای های مقیم تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
26 کارکردگرایی و شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 74
27 گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه ای در ایران (تحلیلی بر داده های جمعیت شناور) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 1
28 مکان یابی مراکز امداد در مدیریت بحران با تاکید بر سیل (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 6، شماره: 2
29 نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 41، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آسیب پذیری بافت شهری با تاکید بر پدیده فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
2 بررسی رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط های شهری (مطالعه موردی: محله کرشته شهریار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
3 به کارگیری GIS و مدل سازی فضایی به عنوان یک ابزار مدیریتی در جلوگیری از انقراض مرجانهای جزایر خلیج فارس با تاکید بر اثرات گردشگری بر مرجانها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
4 تاثیر حمل و نقل عمومی ناکارآمد بر ترافیک شهری؛مطالعه موردی :شهرزنجان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
5 تاثیر کمبود آب بر آینده شهری مطالعه موردی(شهر میبد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا
6 تحلیل اثرات کووید ۱۹ بر تغییر انتظارات مردم از کارکرد مسکن (مورد مطالعه: مناطق ۱، ۶ و ۱۹ شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
7 تحلیل نقش آموزش درآمایش مخاطره طبیعی زلزله(مطالعه موردی؛استان ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
8 توسعه شهری و اثرات اکولوژیکی آن بر ساخت مورد: شهر تنکابن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران شهری
9 راهبرد ایجاد منطقه شهری و تخصصی شدن شهرهای مرزی به منظور کاهش آسیب های ناشی از تهاجم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز
10 سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در محلات منطقه ۱۰ کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
11 سنجش و تحلیل توزیع فضایی سالخوردگی جمعیت کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
12 شناسایی شاخص های بافت های ناکارآمد شهری در محلات ناپایدار (مطالعه موردی: محله هرندی) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
13 عابرین فراموش شده در شهرسازی ایران نگاهی به مشکلات معلولان جسمی - حرکتی در استفاده از پیاده روها و ارائه پیشنهاداتی جهت ایجاد تسهیلات لازم (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
14 گذری اجمالی بر راهکار توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
15 نگرشی بر پویش جمعیتی در روستاهای پیراشهری (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
16 یکپارچگی شهرهای جدید در مناطق کلانشهریاز طریق اتصال به شبکه ریلی پرسرعت(نمونه مورد: منطقه کلانشهری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده