دکتر ابوذر گوهر مقدم

دکتر ابوذر گوهر مقدم Associate Professor, Department of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

دکتر ابوذر گوهر مقدم

Dr. Abuzar Gohari Moqaddam

Associate Professor, Department of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.