دکتر راضیه آقابابایی

دکتر راضیه آقابابایی استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

دکتر راضیه آقابابایی

Dr. Razieh Aghababaei

استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
2 بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتار محور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
3 تاثیر پدیده صخره شیشه ای بر شکل گیری انسداد سازمانی و سکوت سازمانی با نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 22، شماره: 1
4 تاثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان کاری کارکنان: نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
5 تأثیر رهبری اصیل بر خلاقیت نیروی انسانی: نقش واسطه‌ای انگیزش درونی مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 16، شماره: 46
6 تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 2
7 تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با خلاقیت اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 5
8 تحلیل رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی و بهبودکیفیت محیط کار دانشگاه کاشان از دیدگاه اعضای هیات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 14، شماره: 55
9 تحلیل کیفیت آموزش مجازی و حضوری؛ دانشگاه امیرکبیر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
10 رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه روان شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 11، شماره: 39
11 رابطه راهبردهای رهبری مثبت گرا و مولفه های سازمان کوانتومی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 3
12 رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای؛ اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
13 میزان خودارزیابی اسلامی در دانشجویان؛ دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
14 نقش میانجی امنیت روانشناختی در تاثیر سبک رهبری اخلاقی ادراک شده بر رفتار آوایی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 4، شماره: 4
15 نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در تاثیر سبک مربیگری ادراک شده بر کاهش انحرافات کاری محیط کار (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 10، شماره: 1
16 نقش واسطه ای تسهیم دانش در تاثیر جو نوآورانه بر رفتارهای نوآورانه (نمونه پژوهش: معلمان شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط استراتژی های خودرهبری و خلاقیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
2 The comparative study of some components of educational system in Iran and LatinAmerica (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش
3 بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی ادراک شدهو رفتارهای نوآورانه معلمان مورد مطالعه معلمان منطقه شهرری) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
4 جهانی شدن،اقتصاد وبرنامه ی درسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی