دکتر شهلا آقازیارتی

دکتر شهلا آقازیارتی کارشناسی ارشد مدیریت و دستیار پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

دکتر شهلا آقازیارتی

Dr. Shahla Aghaziarati

کارشناسی ارشد مدیریت و دستیار پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.