سمیر جعفری کاکاوند

 سمیر جعفری کاکاوند کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

سمیر جعفری کاکاوند

Samir Jafari kakavand

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.