دکتر سعید باغشاهی

دکتر سعید باغشاهی استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر سعید باغشاهی

Dr. Saeid Baghshahi

استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antimicrobial effects of green synthesized silver nanoparticles using Melissa officinalis grown under in vitro condition (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 4، شماره: 3
2 اثر افزودن اکسید سریم بر ریزساختار و خواص نوری و الکتریکی لایه اکسید نیکل برای استفاده در شیشه های الکتروکرومیک (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 18، شماره: 4
3 اثر pH بر فرآیند تولید و مشخصات نانو ذرات کاربید زیرکونیم تهیه شده به روش سل- ژل (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 7، شماره: 25
4 اعمال پوشش سرامیکی زیرکونیا (ZrO۲) بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA۲۰۲۴ توسط فرایند سل- ژل : بررسی خواص ساختاری و الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 1، شماره: 45
5 Characterization of Structural, Optical and Hydrophilicity properties of TiO۲ Nano-Powder Synthesized by Sol-Gel Method (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 2، شماره: 2
6 Room Temperature Cured Hydrophobic Nano-silica Coatings for Outdoor Insulators Installed on Power Lines without Shutting Down the Current (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 3
7 Structural and Luminescence Properties of SnO۲ Nanostructures Via Porcine Gelatin-Assisted Synthesis (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 3
8 Structural and Optical Characterization of ZnO-Graphene Nanocomposite Quantum Dots (دریافت مقاله) مجله علم مواد و مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 3
9 The Comparison of MgO and TiO۲ Additives Role on Sintering Behavior and Microstructures of Reaction-Sintered Alumina-Zirconia-Mullite Composite (دریافت مقاله) مجله سرامیک های پیشرفته دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی آسیاب های گلوله ای به کار گرفته شده در صنعت سیمان و تاثیر شارژهای تغییر شکل یافته برکارآیی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 9، شماره: 3
11 بررسی اثر دما بر سنتز نقاط کوانتومی گرافن به روش پیرولیز حرارتی و تاثیر آن بر خواص فوتولومینسنت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 12، شماره: 3
12 بررسی اثر عوامل فعال سطحی مختلف بر سنتز پودر نانو کامپوزیت β-TCP/HA (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 7، شماره: 3
13 بررسی پایداری کلوییدی نانوذرات اکسید آهن در فرو سیال آب پایه با استفاده از فعال سطح های پلیمری شانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 1
14 بررسی تاثیر آلومینای نانو سایز بر استحکام خمشی و دی الکتریکی پرسلان آلومینایی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 8، شماره: 4
15 بررسی تاثیر pH بر روی خواص نورتابی و اندازه ذرات نقاط کوانتومی گرافن (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 18، شماره: 3
16 بررسی تاثیر pH و نسبت مولی سوخت به ماده اولیه بر سنتز سل-ژل احتراقی اکسید قلع آلاییده شده با فلوئور برای استفاده در سلول خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 18، شماره: 2
17 بررسی تاثیر منگنز بر قابلیت ریخته گری آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-۲Ni-xMn (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 1، شماره: 2
18 بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ویژگی های مغناطیسی و ساختاری ابررسانای سرامیکی پایه بیسموت Bi۲Sr۲Ca۲Cu۳O۱۰+θ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 40، شماره: 2
19 بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از عصاره برگ زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تاثیر تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 4
20 بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi۲Sr۲Ca۲Cu۳O۱۰+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 40، شماره: 4
21 بررسی رفتار خوردگی پوشش سرامیکی هیبریدی زیرکونیا- ایتریا- بنزوتریازول اعمال شده بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA۲۰۲۴ به روش سل- ژل (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 5، شماره: 2
22 بررسی رفتار رئولوژی دوغاب های ریخته گری ژلی کاربید سیلیسیم و تاثیر آن بر خواص مکانیکی بدنه های کاربید سیلیسیم (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 10، شماره: 35
23 بررسی روش سنتز و اثر جایگزینی فلز واسطه کبالت بر ویژگی های نانو ساختاری پروسکایت LaFeO۳ (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 8، شماره: 3
24 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای Al-۲Ni-xMn به عنوان جایگزین آلیاژ هیپویوتکتیک Al-۴Ni (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 5، شماره: 1
25 بررسی ساخت و خواص کامپوزیت های PZT-PVDF به روش ریخته گری نواری (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 3، شماره: 1
26 بررسی ساختاری نانورنگدانه های آلومینات کبالت- روی ساخته شده به روش احتراق ژل (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 3
27 بررسی سازوکار تشکیل اسپینل محلول جامد Fe(Mg)O.Al۲O۳ سنتز شده بهروش هم رسوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 3، شماره: 1
28 بررسی ویژگی هایدرزگیرهای شیشه - سرامیک متعلق به سیستم BaO-B۲O۳-SiO۲ مورد کاربرد در پیل های سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 3
29 تاثیر دما و pH بر شکل، اندازه و رنگ نانوصفحه های هماتیت سنتز شده به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 16، شماره: 4
30 تاثیر دمای سنتز بر مورفولوژی نانو ذرات ZnO در روش هیدروترمال (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 3
31 تاثیر فسفات کلسیم در ساخت پیش شکل سیلیسیم کاربید به روش ریخته‌گری ژلی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 4، شماره: 52
32 تاثیر فعال کننده سطح بر مورفولوژی نانو ذرات اکسید روی در روش هیدروترمال (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 8، شماره: 4
33 تاثیر نسبت سدیم به گوگرد بر خواص رنگدانه اولترامارین (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 8، شماره: 1
34 تاثیر نوع کربن و دما بر سنتز کامپوزیت MgAl۲O۴-Ti(C,N) به روش احیای آلومینوترمیک (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 1
35 سنتز کامپوزیت نانوکریستالیت کربونیتریدتیتانیوم Ti(C,N) در زمینه اسپینل آلومینات منیزیم (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 8، شماره: 3
36 سنتز نانوذرات تیتانیوم دی بوراید به روش سنتز احتراق حجمی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 23، شماره: 4
37 سنتز نانوذرات(CZTS) Cu۲ZnSnS۴ به روش هیدروترمال برای کاربرد سلول خورشیدی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 15، شماره: 2
38 سنتز نانوفریت‌های CuNiF و CoMnF به روش سل-ژل احتراقی و بررسی خواص کاتالیستی آن‌ها بر رفتار تجزیه حرارتی نانو ذرات آمونیوم پرکلرات (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 10
39 سنتز نقاط کوانتومی CdTe پوشش دهی شده با مواد زیست سازگار و بررسی خواص تشخیص هویتی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 18، شماره: 1
40 مروری بر انواع رنگدانه های معدنی مورد استفاده در لامپ های LEDسفید رنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 7، شماره: 4
41 مروری بر ساختار، خواص نوری، روش های سنتز و کاربردها نقاط کوانتومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 13، شماره: 1
42 مروری بر سنتز پوشش ها ی هیبریدی و سرامیکی ضدخوردگی به روش سل- ژل (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 11، شماره: 2
43 مشخصه یابی برون تنی، زیست سازگاری سلولی و فعالیت ضدباکتریایی شیشه زیست فعال ۵۸S حاوی مس (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 3
44 مطالعه خواص مکانیکی کامپوزیت های زمینه سرامیکی (CMC) تقویت شده با فیبرهای اکسیدی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 4، شماره: 48
45 مقایسه پراکندگی نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی در دو محیط نفت و آب (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عملیات آماده سازی سطح شیشه بر زبری سطح برای لایه نشانی نانو لایه نقره به روش کندوپاش مغناطیسی (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
2 اثر نسبت CaO به P2O5 بر زیست فعالی برون تنی نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل- ژل (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
3 اثرات زیست محیطی صنعت کاشی (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
4 افزایش استحکام مکانیکی اسفنج های سلول باز آلومینایی با استفاده از مقدار بهینه پراکنده ساز تایرون (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
5 افزایش مقاومت حرارتی وفداشوندگی کامپوزیت های فنولیکی توسط نانوذرات سیلیس (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
6 Synthesis and Characterization of CZTS nanoparticles Preparation by Microwave Method for Solar Cells (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی
7 The effect of different stoichiometric ratio of Fe and Co on the propertiesof CoFe۲O۴ black ceramic nano-pigment synthesized by co-precipitationmethod (دریافت مقاله) دهمین کنگره سرامیک ایران
8 بررسی اثر pH و نسبت Ca/p بر روی نانو کامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسی اپاتیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سرامیک ایران
9 بررسی اثر بنزوتریازول بر رفتار خوردگی پوشش آمورف پایه 2ZrO اعمال شده بر روی سطح آلیاژ آلومینیوم AA2024 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
10 بررسی اثر ترکیب سوخت اوره و گلایسین بر سنتز احتراقی تک مرحله ای فسفر 3+YAG: Ce مورد استفاده در لامپ LED (دریافت مقاله) همایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار
11 بررسی اثر زهاى غوطه وری بر رفتار الکتروشیمیایی پوشش زیرکونیا آلومینا بنزوتریازول - -سنتز شده بوسیله فرایند سل - ژل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
12 بررسی اثر سوخت سیتریک اسید بر نورتابی YAG: Ce۳+ تهیه شده به روش سنتز احتراقی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سرامیک ایران
13 بررسی اثر نانو ذرات نقره بر خواص الکتریکی خمیرنقره غیرسربی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
14 بررسی پارامترهای پیزوالکتریکی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در اثر افزودن ذرات PZT به PVDF (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
15 بررسی پایداری فروسیال اکسید آهن درحضور سورفکتانت های پلی اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته
16 بررسی تاثیر افزودن ذرات h-BN میله ای و کمک سینترها روی ریزساختار و تشکیل فازها در بدنه متخلخل Si۳N۴ ساخته شده به روش ریخته گری ژلی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
17 بررسی تاثیر pH و نسبت مولی سوخت به ماده اولیه بر سنتز سل-ژل احتراقیاکسید قلع آلاییده شده با فلوئور برای استفاده در سلول خورشیدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
18 بررسی تاثیر بهسازی تبریدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-Ni(Mn) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید
19 بررسی تاثیر ترکیب و عملیات حرارتی بر خواص لومینسنس و ریزساختار شیشه سرامیکهای بوروسیلیکات روی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
20 بررسی تاثیر جایگزینی مس به جای کلسیم در ترکیب شیشه زیست فعال 58S بر روی نرخ تشکیل برون تنی هیدروکسی آپاتیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
21 بررسی تاثیر زیرکونیا روی میزان تشکیل فاز شیشه از آندالوزیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
22 بررسی تاثیر نانو افزودنی ها بر خواص فیزیکی و ریزساختاری در سنتز اسپینلMgAl2O4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
23 بررسی تاثیر نسبت مولی CaO به P2O5 بر pH محلول SBF و نحوه تشکیل لایه ی کلسیم فسفات در شیشه های زیست فعال سیستم SiO2-CaO-P2O5 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
24 بررسی ترکیب فازی نانو پودر8YSZ سنتز شده به روش سل – ژل با استفاده از پراش اشعهXو طیف سنجیRamanجهت کاربردهای پیل سوختی (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
25 بررسی جنبه های زیست محیطی و بهداشت حرفه ای رنگدانه های سرامیکی (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
26 بررسی خواص فوتوولتائیک لایه جاذب CZTS و لایه بافر In۲S۳ بر روی کاشی سرامیکیبرای کاربرد در کاشی خورشیدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
27 بررسی خواص و عملکرد رنگی نانو رنگدانه های سرامیکی CMYK (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
28 بررسی شیشه سرامیک LAS با ضریب انبساط حرارتی پایین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
29 بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی پوشش های نانوذرات TiO2 برروی سطح کاشی کف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
30 بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی و فوق آبدوستی پوشش های نانوذراتTiO 2 بر روی سطح کاشی لعاب دار به منظور کاربردهای خودتمیزشوندگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
31 بهبود کیفیت آجرهای رسی و دیرگداز بر پایه سیستم کنترل کیفیت ISIRI 7 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
32 تاثیر استفاده از گرافیت پوشش دهی شده در جرمهای ریختنی خیلی کم سیمان Al2O3-C (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دیرگداز و کوره
33 تاثیر استفاده ازگرافیت پوشش دهی شده در جرم های ریختنی خیلی کم سیمان C-MgO (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
34 تاثیر افزودن اکسید تیتانیای نانو و میکرونی بر تشکیل اِسپینل آلومینات- منیزیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته
35 تاثیر افزودن الیاف نایلون بر ویسکوزیته دوغاب و استحکام قالب های سرامیکی درروش ریخته گری دقیق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
36 تاثیر افزودنی های نانو TiO و 2 Cr2O3 بر روی تشکیل اسپینل آلومینات- منیزیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو
37 تاثیر نانو لایه های فلزی انباشت شده به روش کندوپاش مغناطیسی بر بازتابش فروسرخ شیشه فلوت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
38 زینتر کامپوزیتهای آلومینایی تقویت شده با ذرات دیسکی شکل سیلیکون کارباید (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
39 ساخت کامپوزیت های تقویت شده با الیاف شیشه و بررسی خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
40 ساخت لایه ی ضخیم نانو پروسکایت LaFeO3 به روش چاپ سیلک بر روی زیرپایه ی آلومینایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته
41 ساخت، مقایسه و بررسی الیاف پیزو الکتریک کامپوزیتی PZT/PVDF وBaTiO۳/PVDF (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سرامیک ایران
42 سنتز پودر کاربیدبور (B4C) به روش کربوترمیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
43 سنتز پودر نیترید تیتانیوم نانئکریستالی با استفاده از TiO2 و ترکیبات نیتروژن (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
44 سنتز رنگدانه لوستر قرمز و نارنجی بر پایه میکا، کائولن و سیلیس و بررسی عوامل موثر درفرایند پوشش دهی و خواص رنگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
45 سنتز رنگدانه های سرامیکی با استفاده از وارد کردن گوگرد و سدیم در شبکه نانورس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
46 سنتز رنگدانه هیبریدی (+3)CdTe-YAGCe و بررسی خواص نورتابی آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین
47 سنتز نانو پیگمنت آبی آلومینات کبالت به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
48 سنتز نانو پیگمنت اکسید روی به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی
49 سنتز نانورنگدانه زرد روتایلی بر پایه کروم و آنتیموان به روش همرسوبی آمونیاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره سرامیک ایران
50 سنتز نانورنگدانه قهوه ای اسپینلی Zn(Fe,Cr)۲O۴ به روش خود احتراقی (دریافت مقاله) دهمین کنگره سرامیک ایران
51 سنتز نقاط کوانتومی CdTe پوشش دهی شده با مواد زیست سازگار و بررسی خواصتشخیص هویتی آن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک ایران
52 سنتز و بررسی پوشش های زیرکونیای پایدار شده با ایتریا بر پایه های متخلخل به روش سل- ژل جهت کاربرد در پیل های سوختی (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
53 سنتز و بررسی خواص پوشش نانو ساختار هیبریدی پایه سرامیکی زیرکونیا- بنزوتریازول به روش سل- ژل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
54 سنتز و بررسی مشخصات نانو پروسکایت LaFeO3 به روش سل ژل - سیتراتی و پچینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
55 سنتز و شناسایی زئولیت Na-Y از کائولن های ایران و مواد صنعتی داخلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
56 سنتز و مشخصهیابی پوشش آبگربز لابه نازک نانو سیلیس بر روی سطح مقره (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
57 سنتز هم رسوبی هرسینیت در اتمسفرهای خنثی و اکسیدی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
58 فرآوری وبررسی خواص ساختاری ومورفولوژیک نانوکامپوزیت های Al2O3/4.1%wt وAl2O3/4.1%wtSiCوSiC/1%wtMgO به روش آسیاب کاری مکانیکی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
59 کاهش گازهای سمی و اسیدی کوره های شیشه (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
60 لعاب گلوگاه شیشه آمپول (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
61 متخلخل به روش سل-ژل و تکنیک غوطه وری: بررسی اثر زمان غوطه وری بر ضخامت پوشش (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
62 مروری براب بند های مورد استفاده در توده پیل های سوختی اکسید جامد (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
63 نانو ذرات اکسید آهن مغناطیسی پراکنده شده با پوشش سورفکتانت اسید لوریک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو