دکتر احسان اسماعیلی طاهری

دکتر احسان اسماعیلی طاهری استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

دکتر احسان اسماعیلی طاهری

Dr. Ehsan Esmaeili taheri

استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسم منسوب عربی و صفت نسبی فارسی (دلالت ها و مقابله همسانی ها و ناهمسانی ها) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 9، شماره: 2
2 المفعول المطلق المجرور بالحرف (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 11، شماره: 21
3 تعلق عام و تعلق خاص در متعدیسازی فعل (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 6، شماره: 1
4 حقیقت نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه های اهل مرو و خراسان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 9، شماره: 18
5 کارکرد نحوی مصدر و مفعول پذیری مصدر در زبان عربی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 11، شماره: 22
6 معادل یابی حال عربی در آثار ترجمه شده (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 6، شماره: 15