دکتر حسین اشرفی

دکتر حسین اشرفی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان

دکتر حسین اشرفی

Dr. Hossein Ashrafi

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A General Boundary Element Formulation for The Analysis of Viscoelastic Problems (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 23، شماره: 6
2 بررسی نتایج آزمون همراهی کتف در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و پارگی نسبی عضلات چرخاننده کتف: یک مطالعه پایلوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 1
3 تحلیل و مقایسه تسلیم و توزیع تنش درسازههای استوانهای جدارضخیم تحت فشار داخل و خارج با در نظر گرفتن تاثیر ضخامت (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 2
4 تلفیق قابلیت اعتماد و شش سیگما به عنوان ابزار کنترل کیفیت به منظور بهبود وضعیت محصولات تولیدی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مودال استحکام مواد بیولوژیکی بیضیگون به وسیله تزویج روشهای تحلیلی انطباقی و محاسباتی المانهای محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
2 ارائه یک رهیافت تحلیل تماسی نوین به منظور تعیین مدول پذیرش خزشی و مدول وارهیدگی جامدات پلیمری به وسیله نانو فرورونده های مخروطی بر کویچ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
3 ارائه یک رهیافت محاسباتی جدید به منظور تحلیل مسائل نانو فروروی تماسی بین هر پیکره صلب با یک نیم فضای ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 ارزیابی بازده گرمایی جمع کننده خورشیدی تخت در چهاردبی متفاوت هوای عبوری از آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 استفاده از روش المان مرزی در تحلیل انتقال حرارت در صفحات مدرج تابعی در حالت های خاص (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
6 اندازهگیری خواص وارهیدگی بافتهای ویسکوالاستیک فیلمهای نازک غذایی به وسیله روش نوین فروروی نانو (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
7 Kinematic analysis of the upper limb while increasing the load (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت
8 Modelling Of Energy Absorber on Helmet by Using Polymeric Foams (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
9 Thermoviscoelastic Analysis of Three–Dimensional Orthotropic Polymeric Structures Using a General Finite Element Formulation (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 بهینه سازی مصرف انرژی در خودروهای خارج ازجاده به کمک شبیه سازی عددی تایر برروی خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 تحلیل ترموالاستیک استوانه جدارضخیم با دوانتهای بسته ساخته شده از مواد مدرج تابعی با روش حل عددی مربع سازی دیفرانسیلی (DQM) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
12 تحلیل عددی مسائل شبه استاتیک تماس اصطکاکی در پیکره های ویسکوالاستیک براساس یک رهیافت بهبود یافته بهینه سازی لاگرانژ الحاقی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 تحلیل مسائل نانوفروروی تماسی بین یک فرورونده صلب با پیکره دلخواه با رویه نیم فضای ویسکوالاستیک به وسیله یک رهیافت محاسباتی جدید (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
14 تزویج روش­های محاسباتی اجزای محدود و اجزای گسسته به منظور پیشگویی نشست و گسیختگی خاک در یک سیستم خاک- تایر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 تعیین خواص ویسکوالاستیک فیلم ها و رویه های نازک پلیمری به وسیله فروروی نانو (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
16 حل معکوس المان مرزی مسیله انتقال حرارت جهت تعیین ضرایب هدایت حرارتی یک صفحه مدرج تابعی (FGP) (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
17 رهیافت المان های محدود لاگرانژ الحاقی در تحلیل تریبولوژیکی تماس اصطکاکی در سامانه های ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
18 شبیه سازی یک مدل بر هم کنشی جدید خاک-تایر به روش اجزای محدود غیرخطی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
19 فرمول­بندی المان­های محدود مسائل تماسی ویسکوالاستیک به وسیله یک فرآیند حل نموی- انطباقی در معادلات وارهیدگی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 مدل سازی عددی مسائل تماسی برهم کنش خاک - تایر بر اساس تزویج روش های محاسباتی اجزای محدود و اجزای گسسته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
21 مدل سازی نسبت وابسته به زمان پواسون در وارهیدگی تنشی مواد بیولوژیکی بواسطه ی نانو فروروی ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
22 مدل سازی و فرمول بندی اجزای محدود غیرخطی به منظور تحلیل عددی مسائل تماسی ویسکوالاستیک در جامدات بیولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
23 مدلسازی عددی المانهای محدود و ارزیابی آزمایشگاهی نحوه توزیع فشارهای شبه استاتیک تماسی به منظور تخمین لهیدگی میوه سیب (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
24 معرفی روش نوین فروروی نانو به منظور اندازه گیری مدول وارهیدگی یانک در جامدات بیولوژیکی ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 مقایسه سه رهیافت متفاوت المان های محدود نموی به منظور تحلیل وارهیدگی تنشی جامدات ویسکوالاستیک پلمیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک