دکتر سعید فرح بخش

دکتر سعید فرح بخش

دکتر سعید فرح بخش

Dr. Saeed Farah Bakhsh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بردلبستگی مادران (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 9، شماره: 33
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه با میانجی گری محبوبیت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 35
3 بررسی تاثیر نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه بین رهبری موثق و تسهیم دانش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
4 بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارمندان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 3
5 بررسی رابطه بین رهبری زهراگین مدیران وسکوت سازمانی معلمان با میانجی گری فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی رابطه بین سبک های رهبری و عدالت سازمانی با وجدان کاری در بین کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 36
7 بررسی رابطه رهبری هوشمند و بهداشت روانی دبیران با تعدیل گری مدیریت استرس شغلی در مدارس متوسطه دوم شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 21
8 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 3
9 تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهت گیری هدف در دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم با پیگیری شصت روزه (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 11، شماره: 2
10 تاثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با میانجی گری عزت نفس سازمانی در مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 1
11 تاثیر سقف شیشه ای بر ایده های خلاقانه زنان با تعدیل گری متغیر خودپنداره (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 14، شماره: 2
12 تحلیل و اعتبار یابی صلاحیت های حرفه معلمان بر اساس مدل (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 2
13 تعهد به بهره وری مدیران، اثرات استقلال شغلی، توانمندسازی روان شناختی و عدالت توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 2
14 رابطه سبک رهبری تحولی و تعالی سازمانی در مدارس متوسطه دوم خرم آباد با تاکید بر نقش بهزیستی سازمانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 2
15 ساختار هدفی تبحری و بی صداقتی تحصیلی: نقش میانجی جهت گیری هدف یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
16 شناسایی و اعتباریابی مولفه های مدل مدیریت استعداد آموزگاران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 1
17 طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 2
18 مقایسه بهداشت روانی مدیران مدارس متوسطه شهرهای اصفهان و چندیگر(هند) (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 7، شماره: 28
19 نقش سرمایه ی روان شناختی در کاهش سکوت سازمانی دبیران مدارس شهر خرم آ باد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 1
20 نقش کیفیت زندگی کاری در سلامت روانی مدیران مدارس (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 14، شماره: 55
21 نقش میانجی گری ادراک عدالت توزیعی در تاثیر رضایت از نظام جبران خدمات بر امید به آینده، التزام شغلی و سازگاری شغلی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی
2 بررسی تاثیر رهبری معنوی مدیران بر بهزیستی سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی تاثیر رهبری معنوی مدیران بر بهزیستی سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
4 بررسی تاثیر مثبت اندیشی مدیران بر بهزیستی سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
5 بررسی تاثیر مثبت اندیشی مدیران بر بهزیستی سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
6 بررسی رابطه بین جو اخلاقی سازمان و فضلیت سازمانی با سلامت سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نور آباد (دلفان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
7 بررسی رابطه بین رضایت از پرداخت (حقوق و مزایا) و روحیه کاری معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
8 بررسی رابطه بین رهبری اصیل ادارک شده و سرمایه اجتماعی در دبیران مدارس متوسطهی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
10 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کاربست مولفه های مدیریت دانش درمدیران مدارس شهرستان ازنا درسال تحصیلی 1391-92 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
11 بررسی رابطه مثبتاندیشی و رهبری معنوی مدیران در مدارس ابتدایی شهرخرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
12 بررسی رابطه مدیریت اخلاق حرفه ای با خودشیرینی معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
13 بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
14 بررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
15 بررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی دبیران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 بررسی رابطه ی سبک تفکر ربع های مغزی مدیران با رضایت شغلی آنان در مدارس شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
17 بررسی رابطهی بین میزان سرمایه روانشناختی و سکوت سازمانی با متغیرهای جمعیت شناختی در میان دبیران مدارس (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
18 بررسی نقش جو سازمانی حمایت کننده در پرورش ایده های خلاقانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
19 بررسی نقش واسطه گری رابطه زناشویی برای نیاز به خدمات روانشناختی،نیازهای آموزشی و سلامت معنوی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
20 جایگاه مدیریت دانش درسازمان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
21 رابطه بین شایسته سالاری با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه لرستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
22 رابطه ی رهبری زهراگین مدیران با فرهنگ سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
23 رفتار شهروندی سازمانی دبیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
24 رفتار شهروندی سازمانی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
25 سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 شناسایی واولویت بندی جذابیت های سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی در استان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
27 گیمفیکشن و تاثیر آن بر عملکرد سازمان ها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
28 مدیریت آموزش الکترونیک در آموزش و پرورش از منظر مدل مدیریت تغییر مبتنی بر فرآیند ادکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
29 مدیریت تعارض در تحقیق کیفی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
30 مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
31 مفهوم پردازی استراتژیهای مدیریت بر خود در سازمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
32 مهمترین راهکار برای مدیران مدارس دررفع اختلافات کادرآموزشی درپژوهشی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
33 میزان فرسودگی شغلی، منابع و راههای مقابله در مدیران سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
34 نقش سرمایهی روانشناختی در کاهش سکوت سازمانی دبیران مدارس شهر خرمآباد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
35 نقش میانجی گری ادراک عدالت سازمانی در رابطه میان رهبری معنوی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه پیام نور خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی