دکتر حسن زمانیان

دکتر حسن زمانیان رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر حسن زمانیان

Dr. Hasan Zamanian

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.