دکتر عزت ملاابراهیمی

دکتر عزت ملاابراهیمی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

دکتر عزت ملاابراهیمی

Dr. Ezat Molla Ebrahimi

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلیات انسجام النص القرآنی فی آیات التعامل بین المومنین سور المومنون، ولقمان والحجرات انموذجا (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 14، شماره: 26
2 ارتباط تناسب صفات پایانی با محتوای آیات در سوره شعراء (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 2، شماره: 6
3 ارزیابی تعریب شعر «مهتاب» نیما یوشیج با تکیه بر نظریه وینی و داربلنه (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 12، شماره: 1
4 اسطوره های دینی در شعر زنان فلسطینی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 3
5 الافعال الکلامیه فی دیوان "هودج العشاق" للشاعر "احمد المفدی "(دراسه تداولیه حجاجیه) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 3
6 الافعال الکلامیه لتعامل المومنین فی القرآن الکریم فی ضوء نظریه تداولیه سوره لقمان نموذجا (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 13، شماره: 24
7 التوازن الایقاعی ودلالاته فی شعر ایمن اللبدی دیوان "انتفاضیات" نموذجا (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 16، شماره: 2
8 الثراء الفنی لاسلوب الاستفهام فی الشعر الفلسطینی المقاوم (دیوان ابراهیم المقادمه انموذجا) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 19، شماره: 1
9 الفانتازیا فی ادب الطفل الفلسطینی؛ دراسه فی انماطه وسیاقه (روایات «انا وجمانه»، «کلام مریم»، «احلام الفتی النحیل» لمحمود شقیر نموذجا) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 14، شماره: 4
10 القضیه الفلسلطینیه فی قصیده وعد بلفور للشاعر خالد الفرج (دراسه جمالیه وبلاغیه) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 18، شماره: 1
11 بازآفرینی اسطوره ققنوس در شعر ادونیس و شفیعی کدکنی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 5
12 بازتاب جلوه هایی از کاخ های دوره ساسانی در اشعار شعرای جاهلی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 3، شماره: 8
13 بازتاب حادثه اشغال در شعر شاعران زن فلسطینی (۱۹۴۸) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 1، شماره: 1
14 بازخوانی فرهنگ عاشورایی در شعر معاصر شیعی بر اساس نظریه مایکل ریفاتر (مطالعه موردی قصیده الحسین فی زمن المسرحیات از جاسم صحیح) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی دوره: 2، شماره: 2
15 برجستهسازیهای زبانی در مجموعه شعری حطب اخضر ابراهیم نصرالله؛ با تکیه بر مولفههای فراهنجاری (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 11، شماره: 2
16 بررسی تحلیلی برونداد علمی مجله علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 1، شماره: 1
17 بررسی تحلیلی نقدی درون مایه های شعر زنانه در عصر مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 7، شماره: 1
18 بررسی تطبیقی ابزارهای انسجام در «سوره مزمل» و ترجمه آن از موسوی گرمارودی بر پایه نظریه انسجام متن هلیدی و حسن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 54، شماره: 2
19 بررسی تطبیقی پدیده بینامتنی در دو قصیده لامیه العرب و لامیه العجم (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 47، شماره: 94
20 بررسی تطبیقی تصاویر «مادر» در شعر شهریار وسیاب (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 46، شماره: 92
21 بررسی تطبیقی طبیعت گرایی در اندیشه های سهراب سپهری و جبران خلیل جبران (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 5، شماره: 1
22 بررسی جلوه های بلاغی تصویر در دیوان «الاعمال الشعریه» ابراهیم نصرالله (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 20
23 بررسی چکامه های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 12، شماره: 24
24 بررسی دلالت های معنایی واژگان مرتبط با «زمان» در قرآن کریم (بر مبنای نظریه معناشناسی رابطه ای) (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 5، شماره: 9
25 بررسی روابط بینامتنی قرآن در شعر فدوی طوقان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 25
26 بررسی روابط بینامتنیت اسطوره ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطوره تموز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی فضای موسیقایی قصیده "فی ذکری الحسین (ع)" شیخ احمد وائلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 2، شماره: 2
28 بررسی و تحلیل شخصیت زن در رمان های نجیب کیلانی (مطالعه موردی: رمان های الطریق الطویل، قاتل حمزه و الرجل الذی آمن) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 4
29 بررسی و تحلیل گفتمان حاکم بر رمانهای زنان اسلام گرا با تکیه بر نظریه فرکلاف (مطالعه موردی رمان "لن اموت سدی" اثر جهاد رجبی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 15، شماره: 3
30 بررسی واژگان زنانه در غزلیات عرفانی حافظ شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 7، شماره: 3
31 بررسی هنرسازه تکرار در تبیین مفاهیم شعری طاهره صفارزاده و فدوی طوقان (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 53، شماره: 106
32 بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب (مورد مطالعه پژوهانه اشعار محمد قیسی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 10، شماره: 1
33 تجلی کهن الگوی مادر مثالی در مادرانه های شعر محمد قیسی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 10، شماره: 1
34 تجلیات "الاعلامیه "فی القرآن الکریم (سورتی البلد والشمس نموذجا) (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 2
35 تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 3، شماره: 4
36 تحلیل گفتمان انتقادی اشعار زینب حبش (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 8، شماره: 2
37 تحلیل مؤلفه‌های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان‌های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفّان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 9، شماره: 16
38 تحلیل نشانهشناسی انتقادی قصیده «العشا الاخیر» با تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکلاف و روش کنش تحلیل تئو ون لیون (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 2
39 تحلیل نقش جنسیت در غزل معاصر فلسطین (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 3
40 تحلیل نمادین رنگ در دیوان فدوی طوقان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 2
41 تراجیدیه «رجال فی الشمس» فی ضوء المنهج السوسیولوجی (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 50، شماره: 100
42 جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در افق سال ۲۰۱۵ براساس شاخصهای توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 3
43 جذبه های عرفانی در قصاید شیخ عبدالمحمود جیلی(حفیان) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 53
44 جلوه های وطن پرستی در شعر زنان فلسطینی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 4
45 حجاب در ایران باستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 1، شماره: 2
46 دراسه اغراض التکرار فی الشعر الملتزم عند البیاتی (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 20، شماره: 1
47 دراسه الانحراف الدلالی فی دواوین یوسف الخال، بلند الحیدری، نیما یوشیج واحمد شاملو (دریافت مقاله) فصلیه دراسات الادب المعاصر دوره: 14، شماره: 55
48 دراسه فنیه جمالیه فی قصیده سجده کربلاءلعبد الوهاب زاهده (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 22، شماره: 1
49 روش شناسی ترجمه مقولات فرهنگی در خطبه قاصعه - مقایسه ترجمه های آیتی و شهیدی با تکیه بر چارچوب نظری نیومارک (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 15، شماره: 3
50 زمان روایی و عناصر توصیفی در رمان عالم بلا خرائط جبرا ابراهیم جبرا و عبدالرحمن منیف بر اساس نظریه ژرار ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
51 زن در نگاه معروف رصافی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 7، شماره: 1
52 شعریه المفارقه فی خطاب بشری البستانی السیاسی (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 15، شماره: 1
53 ظواهر الاسلوبیه فی سوره الحج (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 14، شماره: 1
54 عتبات النص فی دیوان مرایا الملائکه لابراهیم نصر الله (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 50، شماره: 99
55 کارایی نظریه هالیدی و حسن در ترسیم انسجام متنی سوره مزمل (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 5، شماره: 17
56 کاربرد اسطوره در سروده های محمد قیسی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 13، شماره: 49
57 کاربست الگوی نشانه شناختی ریفاتر در خوانش شعر «غریب الغرباء» از معروف عبدالمجید (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 11، شماره: 44
58 کنش گفتاری سرل در گستره کاربردشناسی زبان (مطالعه موردی سوره یاسین) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاویلات قرآنی دوره: 4، شماره: 8
59 مائیه التشکیل الشعری وهاجس العبور فی شعر معد الجبوری (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 12، شماره: 44
60 معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 3، شماره: 4
61 مقایسه تطبیقی آرای اعتقادی عمر خیام و ابوالعلای معری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 6، شماره: 23
62 ملامح الشعر الفلسطینی المعاصر بعد الاحتلال (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 3، شماره: 2
63 نقد جامعه شناختی رمان صیادون فی شارع ضیق از جبرا ابراهیم جبرا (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 1
64 نقد جامعه شناسی رمان های سه گانه احلام مستغانمی (با تکیه بر رمانتیسم جامعه گرا) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 3
65 نقد سبک شناسانه ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 9، شماره: 19
66 نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 3، شماره: 1
67 نگرشی بر حضور زنان لبنانی در عرصه های فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 1، شماره: 2
68 نگرشی تطبیقی به مولفه های عرفانی در اشعار احمد شاملو و یوسف الخال (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 57
69 واکاوی مسئله زن در گفتمان شعری بشری البستانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی گمراهی انسان توسط شیطان از منظر آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش قرآن و روانشناسی
2 بازتاب تصویر انسان آواره از جنگ در اشعار محمود درویش و شیرکو بیکس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
3 بررسی تطبیقی رفتار خوارج در دوران عمر بن عبد العزیز و سلفی های معاصر در مواجهه با انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
4 بررسی جایگاه زن در ادبیات عارفانه فارسی با تاکید بر اندیشههای سنایی، مولوی و حافظ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
5 تبیین حوزه معنایی واژه مبین در قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
6 تصاویر ادبی انسان شناسی از منظر قرآن و روایات (دریافت مقاله) اولین همایش قرآن و روانشناسی
7 تفسیر تطبیقی سوره حاقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
8 سبک شناختی قصیده «أنشوده المطر» بدر شاکر سیاب (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
9 سلیمانی سروده ها در رهگذر ادب فارسی و عربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی
10 طرح تبیین الگوی اخلاق مدیریتی اسلام از دیدگاه قران و نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
11 علم سنجی مجله علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
12 کتابشناسی خاندان بستانی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
13 مؤلفه های پایداری در شعر إبراهیم المقادمه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
14 معناشناسی واژه عظیم در قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
15 ویژگیهای بارز شعر عربی در قرن نوزدهم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی