دکتر جعفر چابک پور

دکتر جعفر چابک پور عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

دکتر جعفر چابک پور

Dr. Jafar Chabok pour

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تاریخ برداشت و کاربرد قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 6
2 ارزیابی روش تابع انتقال برای روندیابی سیلاب در بازه های رودخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 2
3 استخراج یک مدل تحلیلی برای ارزیابی انتقال آلاینده ها از بدنه و مخازن سری بندهای گابیونی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 3
4 اعمال روش گشتاور گیری زمانی بر روی منحنی های رخنه آلودگی خروجی از محیط های سنگ دانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
5 برآورد پارامترهای مدل ذخیره موقت برای شبیه سازی انتقال آلودگی در رودخانه های بستر سنگریزه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
6 برآورد ضرایب انتشار طولی رسوبات معلق درون محیط های متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
7 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از پرش هیدرولیکی در صفحه مشبک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 5
8 بررسی آزمایشگاهی اثرات حفره برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر روی پایه های پل مجاور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 7
9 بررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق و طول گودال های ایجاد شده ناشی از برداشت مصالح رودخانه ای تحت شرایط جریان زیربحرانی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
10 بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری جریان در پروفیل های طولی تشکیل شده درون محیط پاره سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 69
11 بررسی آزمایشگاهی عملکرد آب پایه تورسنگی بر میزان استهلاک انرژی پایین دست سرریزهای اوجی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
12 بررسی آزمایشگاهی و ارزیابی نتایج شبیه سازی عددی و حل تحلیلی معادله ی جابجایی - -پراکندگی کلاسیک برای آلودگی های واکنش ناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
13 بررسی تحلیلی نظریه های سرعت طولی در راستای عمقی جریان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
14 بررسی ضرایب انتشار طولی آلودگی های غیرواکنشی در محیط های سنگدانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 2
15 بررسی کارکرد مدل سلول های ترکیبی و ذخیره -موقت بر فرآیند عبور ردیاب از مخازن متوالی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
16 روندیابی سیلاب در بازههای رودخانهای بر مبنای استخراج یک رابطه تحلیلی جدید (مطالعه موردی رودخانه سیمینهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 2
17 مدل سازی عددی-آزمایشگاهی پروفیل طولی سطح آب در محیط های متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 3
18 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سازه گابیونی در میزان استهلاک انرژی پایین دست سرریز اوجی با پرش مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
19 مطالعه آزمایشگاهی و عددی جابجایی و پراکندگی آلودگی در رودخانه های با بستر سنگریزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برخی از روابط تجربی در پیش بینی ضریب پراکندگی طولی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 ارزیابی تیوری های متداول در بررسی پروفیل های سرعت مجاری روباز (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عدد فرود در آبشستگی اطراف گروه پایه های محافظت شده با کابل در حضور برداشت مصالح (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 بررسی آستانه حرکت رسوبات درون محیط های متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی سیل خروجی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مطالعه موردی زیرحوضه ساروق چای) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 پیش بینی عمق آبشستگی اطراف گروه پایه های قایم با در نظر گرفتن امواج نوسانی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
7 مدلسازی هیدرولیکی شبکه فاضلاب بااستفاده ازنرم افزار Sewergems مطالعه موردی شبکه فاضلاب مراغه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران