دکتر مهدی گردویی

دکتر مهدی گردویی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر مهدی گردویی

Dr. Mahdi Gerdooei

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.