دکتر مرجان منصوریان

دکتر مرجان منصوریان گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مرجان منصوریان

Dr. Marjan Mansourian

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acute Kidney Injury Risk Factors For ICU Patients Following Cardiac Surgery: The Application of Joint Modeling (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 21، شماره: 4
2 Association of Exposure to Fine Particulate Matter and Risk Factors of Non-Communicable Diseases in Children and Adolescents (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 10
3 ارزشیابی برنامه توانمندسازی زبان انگلیسی از دیدگاه اساتید شرکت کننده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهانارزشیابی برنامه توانمندسازی زبان انگلیسی از دیدگاه اساتید شرکت کننده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 22، شماره: 85
4 ارزیابی برون داد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه: یک پیشنهاد برای تخصیص منابع مالی متناسب با عملکرد پژوهشی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
5 ارزیابی تکنیک های مورد استفاده پرستاران در جابجایی بیماران با استفاده از شاخص DINO و مقایسه آن با روش MAPO در برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 2، شماره: 4
6 ارزیابی کارآمدی روش DINO جهت برآورد ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از جابجایی بیمار (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 1
7 Efficacy of a combination of herbal gel versus topical diltiazem (۲%) in chronic anal fissure healing: a randomized doubleblind clinical trial (دریافت مقاله) Journal of Herbmed Pharmacology دوره: 8، شماره: 2
8 Interaction of cholesterol ester transfer protein polymo- rphisms, body mass index, and birth weight with the risk of dyslipidemia in children and adolescents: the CASPIAN-III study (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 11
9 Nutraceuticals in Hyperlipidemic Children: a Systematic Review and Meta-analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 4، شماره: 3
10 Rationale, Design, and Initial Findings of Community Trial on Improving the Iranian’s Knowledge and Practice of Dyslipidemia Management, Prevention, and Control (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 18، شماره: 6
11 Rationale, design, and preliminary results of the Iran-premature coronary artery disease study (I-PAD): A multi-center case-control study of different Iranian ethnicities (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 16، شماره: 6
12 RISK SCORING SYSTEM FOR PREDICTION OF ABDOMINAL OBESITY IN A NATIONAL SAMPLE OF YOUTHS: CASPIAN STUDY (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 5، شماره: 2
13 The Association Between Exposure to Ambient Particulate Matter and Childhood Obesity: A Systematic Review and Meta-analysis (دریافت مقاله) مجله پزشکی کودکان دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی ارتباط افسردگی و استرس درک شده با سلامت معنوی در زنان یائسه شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی عوامل موثر در یادگیری آگاهانه دانشجویان سال اول رشته های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 5
16 بررسی کاربرد اینترفرون گاما برای تشخیص بیماران مبتلا به سالک التیامناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 22
17 تعیین غلظت پرکلرات در آب و خاک سطحی مناطق جنگی (مطالعه موردی: شهرستان خرمشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
18 عوامل موثر بر تکرار اقدام به خودکشی در جوانان و بزرگسالان اصفهانی: مدل های رگرسیونی شمارشی مثبت آماسیده- یک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 12، شماره: 3
19 متاآنالیز شبکه ای و کاربرد آن در مقایسه نتایج مطالعات کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Intelligent e-clinic for Computer-aided Diagnosis and Prognosis (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی
2 ASSOCIATION OF NUT CONSUMPTION AND CARDIOVASCULAR EVENTS AND RISK FACTORS: A PROSPECTIVE COHORT STUDY (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
3 GLYCEMIC INDEX AND METABOLIC SYNDROME AMONG IRANIAN ADULT POPULATION: ISFAHAN HEALTHY HEART PROGRAM (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
4 LONG TERM ASSOCIATION OF NUT CONSUMPTION AND CARDIOMETABOLIC RISK FACTORS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
5 Mortality risk assessment of COVID-۱۹ Patients using Cause-specific hazard regression models: The Khorshid COVID-۱۹ Cohort study (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی
6 Persian risk scoring system for predicting hospital- based mortality between covid-۱۹ patients (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت