دکتر پروین نجف پور مقدم

دکتر پروین نجف پور مقدم مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر پروین نجف پور مقدم

Dr. Parvin Najafpour moghadam

مربی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی بر تسهیم دانش با نقش میانجی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی. مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 29، شماره: 1
2 تحلیل شبکه هم نویسندگی بروندادهای علمی کشور ایران در حوزه پرستاری در پایگاه Web of Science (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 3
3 رابطه میان نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 24
4 شناخت روابط چندگانه باورهای معرفت شناختی، نیاز به شناخت و رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 1
5 شناسایی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه در بین دانش-آموزان دوره ی متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 1
6 کشف روابط بین ابعاد منزلت اجتماعی و ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 1
7 مدل یابی ساختاری رابطه سواد اطلاعاتی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شناسایی و اعتباریابی مولفه های منزلت اجتماعی کتابدارانمطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها