دکتر محمدرضا وصفی

دکتر محمدرضا وصفی استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا وصفی

Dr. Mohamadreza Vasfi

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «نبی» و «رسول» در کتاب مقدس و قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 18
2 پایه‎های هستی‎شناختی نظریه اخلاق اطلاعات فلوریدی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 85
3 تحلیل ساختار فکری و متن کاوی بروندادهای علمی حوزه علوم سیاسی، با موضوع اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 1
4 ترسیم و تحلیل شبکه هم تالیفی مقالات فارسی حوزه «قدرت نرم» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 11، شماره: 23
5 ترسیم و تحلیل شبکه هم تألیفی مقالات فارسی حوزه «قدرت نرم» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 9، شماره: 19
6 ساز و کارهای انتقال جایگاه و کارکردهای پیامبران در ادیان ابراهیمی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 9
7 شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی در حوزه شفافیت: تحلیل علم سنجی تولیدات علمی دهه اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 4
8 ضرورت اشتراک دانش میان سازمانی در هوشمندسازی مراکز اطلاعات و دانش در شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 12، شماره: 2
9 طراحی و تبیین معیارهای نقشه ملی جغرافیای نوستالژی براساس مدیریت اطلاعات شبکه های اجتماعی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 1
10 مشکلات توزیع کتاب های چاپی کودک و نوجوان در ایران از دیدگاه ناشران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 2
11 نگرشی روشمند به جایگاه عهدین در تفسیر قرآن با تکیه بر الگوی نشانه شناختی بینامتنیت (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد توجه در فرماندهی و مدیریت شناختی به مثابه سناریوی جنگ های ترکیبی آینده: نقش مفهوم نوستالژیا و خاطره از منظر الکتروانسفالوگرافی نقشه امواج مغزی و نوروساینس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت در جنگ های آینده
2 تبیین مفهوم اطلاعات نوستالژیک با استفاده از بنیان های فلسفی علم اطلاعات: ترکیب مفهوم آنتروپی و حافظه انسانی در شکل گیری مفهوم فولد اطلاعاتی (Infoldation) در نظریه اطلاعات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
3 تبیین مفهوم اطلاعات نوستالژیک با استفاده از بنیان های فلسفی علم اطلاعات: ترکیب مفهوم آنتروپی و حافظه انسانی در شکل گیری مفهوم نمنتروپی (mnementropy) در نظریه اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حقوق، حقوق بین الملل،علوم سیاسی و علوم انسانی
4 تحلیل و رمزگشایی روانکاوانه داستان کوتاه سه قطره خون اثر صادق هدایت بر مبنای نظریه میل در روانکاوی ژک لکان و مفهوم آژانسمان در اندیشه ژیل دلوز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
5 توسعه اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال از طریق پلتفرم کتابخانه عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
6 توسعه هویت ملی با خاطره جمعی و نوستالژیای دیجیتال در استقرار حکمرانی فضای مجازی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه آرمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
7 دانشگاه نسل سوم به عنوان دانشگاه آرمانی در عصر اطلاعات: نقش مشارکت نخبگان و زیست بوم نخبگانی در ساختار مفهومی دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
8 روانشناسی پدیده نوستالژیا از منظر اخلاق زیستی در جامعه ایرانی: تحلیل حافظه و خاطره به عنوان یک مفهوم چندلایه در علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
9 مدل شیوه آماده سازی الگوی اجتماع پذیری برای معماریفضای کتابخانه های عمومی با تاکید بر بهداشت روانی کاربران (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها
10 مدلسازی نقشه جغرافیای نوستالژیای ایرانیان به روش کیفی و داده بنیاد به عنوان زیرساخت مطالعات اجتماعی نوین با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
11 مطالعه رفتار اطلاعاتی مصرف کننده با استفاده از نظریه علوم اعصاب شناختی با استفاده از بنیان های علم اطلاعات و دانش اخلاق زیستی در بازاریابی عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه