دکتر اسماعیل تاج بخش

دکتر اسماعیل تاج بخش استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر اسماعیل تاج بخش

Dr. Esma'il Tajbakhsh

استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهل بیت در آیه تطهیر (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 3، شماره: 9
2 با استاد قاضی در منشئات امیر نظام (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 5، شماره: 13
3 باده ستایی ابونواس و حافظ (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی تصورات از خداوند در مثنوی بر مبنای استعاره های مفهومی مربوط به حق (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 1، شماره: 3
5 بررسی و تحلیل تطبیقی دجال در شعر فارسی و روایات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 57
6 بررسی واژههای ترکی در دیوان حافظ (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
7 پژوهشی در واژه های ترکی مقالات شمس (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 3
8 پنج نکته در توحید از منظر امام رضا ۷ (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 10، شماره: 39
9 تحلیل نمونههایی از بخش «کتاب التفسیر» از مسند امام رضا(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 10، شماره: 35
10 تحلیلی فشرده از رساله الطیر ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 10، شماره: 27
11 خوانش وظیفه‎ گرایی در بازنمایی رهایی در آثار میخائیل نعیمه و احمد شاملو (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 4
12 رویارویی حضرت مهدی(عج) و حضرت مسیح(ع) با دجال در شعر فارسی با تکیه بر آیات و روایات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 8، شماره: 27
13 زیبایی شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
14 شفاعت (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 12، شماره: 46
15 عدل الهی و شرور و آفات در نظام هستی (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 13، شماره: 52
16 کلاغ در ادب فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 1، شماره: 3
17 مصایب آقای ویراستار (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 24، شماره: 3
18 معانی ثانوی جملات خبری در آیاتی از سورهی بقره (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 2، شماره: 4
19 منابع و سرچشمه های احادیث کلیله و دمنه بهرام شاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 6، شماره: 1
20 منبع شناسی احادیث گلشن راز شیخ محمود شبستری بر مبنای چاپ دکتر دزفولیان (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 49
21 نگاهی به کتاب «خورشید تابان در علم قرآن» (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 8، شماره: 29
22 نمونه هایی از آرایه مشاکله در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 4، شماره: 11
23 نمونه هایی از تاویل آیات قرآن در مثنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 17، شماره: 65