دکتر جبار صیدی

دکتر جبار صیدی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

دکتر جبار صیدی

Dr. Jabbar Seydi

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.