دکتر علیرضا منوچهریان

دکتر علیرضا منوچهریان

دکتر علیرضا منوچهریان

Dr. Alireza Manoochehrian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الادب العربی فی مرآه شعر الفرخی السیستانی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 1
2 بحر اتشین شعر متنبی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 10، شماره: 29
3 بررسی تطبیقی عناصر داستانی در باب الحکایات احمد شوقی و حکایت های پروین اعتصامی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 19، شماره: 66
4 روابط بینامتنی در شعر شمع منوچهری و میکالی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 23
5 رویای ادبیات تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
6 متنبی و شاعران پارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 55
7 ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 9، شماره: 2