دکتر بتول واعظ

دکتر بتول واعظ گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر بتول واعظ

Dr. batul vaez

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسلوب خطاب و بیان در شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 6، شماره: 20
2 الگوی پرسش محور در تفسیر و تحلیل شعر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 71
3 الگوی پرسش محور در تفسیر و تحلیل شعر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 72
4 Historicity and the Issue of Relativity in Poetry Theory (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 30، شماره: 92
5 بازخوانی داستان «پیک نیک» ابوتراب خسروی در پرتو نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی در سطح فرانقش اندیشگانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زبان ادبی دوره: 1، شماره: 2
6 بازخوانی دو سفرنامه دوره قاجار در پرتو نظریه زبان شناسی نقش گرای هلیدی در سطح فرانقش اندیشگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 8، شماره: 20
7 بلاغت انواع ادبی با تکیه بر بلاغت نوع رباعی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 17، شماره: 57
8 تاثیر قرآن و حدیث در ادب عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 2، شماره: 3
9 تاویلگرایی در اندیشه مولوی و غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 9، شماره: 34
10 تبیین تطبیقی مبانی نظری، شرعی و اخلاقی اسلام، یهودیت و مسیحیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 3، شماره: 9
11 تحلیل ساختاری و گفتمانی تمثیل در مرصادالعباد (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 75
12 تحلیل عنوان در چند رمان فارسی معاصر بر اساس نظریه ی دیوید لاج (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 90
13 تحلیل و بازخوانی دیدگاه‌های زبانی، بلاغی و هرمنوتیکی ابن ابی‌الحدید در کتاب «الفلک‌الدائر علی المثل السائر» (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 2
14 خاستگاه متناقض نمایی در سبک شخصی حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 16، شماره: 52
15 خوانش تحلیلی شروح برگزیده از مثنوی معنوی براساس نظریه زیبایی شناسی دریافت یاوس و آیزر (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 2
16 زیبایی‌شناسی شگرد ادبی التفات و نقش تفسیری آن در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 52، شماره: 3
17 نقد اسطوره شناختی گنبد سیاه هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 5، شماره: 7
مقالات کنفرانسی