دکتر ابراهیم حق شناس

دکتر ابراهیم حق شناس دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک/سرپرست گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی

دکتر ابراهیم حق شناس

Dr. Ebrahim Haghshenas

دانشیار پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک/سرپرست گروه مخاطرات زمین شناختی و ژئوتکنیکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Capability of f-k and SPAC methods in determining shear wave velocity of subsurface soil (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 4
2 Landslide Hazard Zonation in Qeshm Island (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 17، شماره: 1
3 Performance Evaluation of Natural Gas Transmission Pipelines in Landslides (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 25، شماره: 3
4 Preliminary Seismic Site Classification Map of Sarpol-e Zahab (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 20، شماره: 4
5 برآورد سرعت موج برشی با ترکیب روش های آرایه ای و وارون سازی منحنی های بیضی واری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 4
6 برخی ملاحظات پیرامون مدل ژئوتکنیک لرزه ای شهر اراک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی اثر ساختگاه در حاشیه حوزه رسوبی از طریق پردازش های میکروترمور و تحلیل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 3
8 بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از روش تجربی و عددی در کرج (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی پتانسیل لومینسانس تحریک شده با اشعه مادون قرمز جهت سن یابی سنگ های واریزه ای زمین لغزش فتلک (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 3
10 بررسی تاثیر حفره های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل های متروی کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 7، شماره: 3
11 پاسخ لرزه ای عوارض توپوگرافی دو بعدی نیم سینوسی متقارن و نامتقارن در برابر امواج مهاجم قائم SV (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 3
12 پهنه بندی خطر روانگرایی در جزیره قشم و ریزپهنه بندی آن در شهرهای قشم و درگهان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 3
13 پهنه بندی سرعت موج برشی در شهر اراک با استفاده از بیضی واری امواج رایلی استخراج شده از اندازه گیری های خردلرزه های محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 2
14 تاثیر زمین‎شناسی شهری سرپل‎ذهاب بر حساسیت‎های اجرای دو سازه عمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 3
15 تعیین پارامترهای بهینه مدل اولیه در معکوس سازی منحنی های پاشندگی امواج سطحی در حوضه های عمیق (مطالعه موردی : شهر تهران ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش­ های ژئوفیزیک کاربردی دوره: 7، شماره: 4
16 رفتار لرزه ای تپه های دوبعدی مرکب دوگانه در برابر امواج مهاجم برشی قائم (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 31، شماره: 1
17 روش بازنگری شده خودهمبستگی مکانی برای ارزیابی سرعت موج برشی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 37، شماره: 3
18 ملاحظاتی درباره وضعیت ژئوتکنیک لرزه ای شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پارامترهای حساسیت در استخراج منحنی های بیضی واری امواج ریلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارزیابی بزرگنمایی امواج لرزهای در یک ساختگاه تپهای با استفاده از رکوردهای میکروترمور و مدلسازی عددی دوبعدی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 استفاده از روش های آماری در پهنه بندی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
4 GEOTECHNICAL ASPECTS OF QESHM EARTHQUAKE (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 THE EFFICIENCY OF USING THREE COMPONENT ARRAY-BASED ELLIPTICITY METHODS FOR SITE CHARACTERIZATION (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 THE NECESSITY OF 2D/3D SITE EFFECT STUDIES IN BIG CITIES OF IRAN:PREMILINARY RESULTS OF TEHRAN EXPERIMENT (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل جنوبی ایران با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
8 پهنه بندی خطر زمین لغزش در جزیره قشم (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
9 تعیین دوره تناوب اصلی سازه با برداشت خردلرزه ها (مطالعه موردی : ساختمان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
10 تعیین ساختار زیرسطحی سرعت موج برشی غرب تهران با وارون سازی منحنی های بیضیواری امواج رایلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
11 تعیین ساختار سه بعدی سرعت موج برشی آبرفت های شهر اراك با استفاده ازخاصیت بیضی واری امواج ریلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 جایگاه استفاده از روشهای آرایه ای میکروترمورها در مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 خطر وقوع ناپایداری های دامنه ای در استان کرمانشاه با نگاه به زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل زهاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
14 رفتار لرزه ای تپه ها : استفاده از روش تجربی و مدلسازی عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 زمین لغزش و منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
16 شناخت دیرین لرزه خیزی با استفاده از زمین لغزه های تحریک زلزله ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 کاربرد داده های میکروترمر در ارزیابی مشخصات لایه های زیر سطحی، با تمرکز برویژگیهای زیر سطحی نواحی ساحلی جنوب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
18 مروری بر وضعیت مطالعات ژئوفیزیک در پروژههای راهسازی در ایران و لزوم تهیه دستورالعملی در این رابطه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
19 مقایسه روش های مختلف تعیین اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه نگاری خراسان (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
20 نقشه زمین شناسی مهندسی جزیره قشم با کاربرد در پهنه بندی مخاطرات ژئوتکنیک لرزهای (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 هدر رفت خاک ناشی از زمین لغزه های ایجاد شده در اثر تغییر پوشش گیاهی در ایران (دریافت مقاله) اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن