حجة الاسلام علی اکبر سبزیان

حجة الاسلام علی اکبر سبزیان مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی

حجة الاسلام علی اکبر سبزیان

Aliakbar Sabzian

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.