سعادت زیرک

 سعادت زیرک عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

سعادت زیرک

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی و سرعت روتور بر میزان دبی نشتی براش سیل توربین‌ گاز (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 4
2 مطالعه پیشینه تجربى خنک کارى فیلمى و بررسى اثرپالسى کردن جریان خنک کننده بر عملکرد آن (دریافت مقاله) مجله چیلر و برج خنک کن دوره: 7، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش توان و راندمان یک نیروگاه بخاری قدیمی از طریق بازتوانی به روش گرمایش آب تغذیه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
2 افزایش راندمان طبقه کمپرسور محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
3 امکان سنجی استفاده از آب شیرین کن حرارتی در سیکل تولید توان دی اکسید کربن فوق بحرانی جهت افزایش راندمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
4 بررسی بویلر بازیاب سیکل دی اکسیدکربن فوق بحرانی با تحلیل اگزرژی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
5 بررسی تاثیر افزودن براش سیل به مجموعه لابیرنس بر روی نشتی جریان در توربین گاز (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 بررسی توزیع دما و عدد ناسلت در دو حالت دمای سطح و شار حرارتی ثابت جریان پوازی در حالت آرام و پایا درون لوله (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
7 بررسی توسعه یافتگی هیدرودینامیکی جریان پوازی در حالت آرام و پایا درون لوله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
8 بررسی توسعه یافتگی هیدرودینامیکی جریان پوازی در حالت آشفته و پایا درون لوله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی کامپیوتر، برق و مکانیک
9 بررسی توسعه یافتگی هیدرودینامیکی جریان کوئت در حالت آرام و پایا بین دو صفحه موازی و ساکن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
10 بررسی جدیدترین روش های مورد استفاده در زمینه مدل سازی عددی خنک-کاری فیلمی-پالسی و اثر تغییر پارامترهای پالس بر کارایی خنک کاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
11 بررسی عدد ناسلت در دو حالت دمای سطح و شار حرارتی ثابت جریان پوازی در حالت آشفته و پایا درون لوله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی کامپیوتر، برق و مکانیک
12 بهینه سازی پره روتور طبقه کمپرسور محوری با هدف افزایش راندمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
13 بهینه سازی راندمان سیکل تولید توان دی اکسیدکربن فوق بحرانی با تحلیل انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
14 بهینه سازی هندسه استنت با سلول بسته درون یک رگ و تحلیل عددی تنش برشی غیر نیوتنی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
15 پاسخ دینامیک اواپراتور آب شیرین کن چند مرحله ای MED (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
16 پدیده نوسان در جریان خنک کاری پره توربین گاز و تاثیر آن بر توزیع دما (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
17 تاثیر مدل های آشفتگی و زبری سطح پرهی روتور بر نتایج مدل سازی عددی کمپرسور گذرصوتی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
18 تحلیل ترمواکونومیک سیکل رانکین دی اکسید کربن فوق بحرانی ((S-CO۲ (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
19 تحلیل جریان در طبقات انتهایی توربین بخار با روش های تعادلی و غیر تعادلی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 تحلیل جریان همراه با کاویتاسیون در یک پمپ سانتریفوژ و تاثیر آن بر عملکرد (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 تحلیل و تایید عملکرد ایرفویل رینولدز پایین و لیفت بالای S1223 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
22 راه اندازی یک چیلر جذبی تک اثره خورشیدی با استفاده از دو نوع کلکتور صفحه تخت و لوله خلاء (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
23 شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر آشفته در حفره بین دیسک ساکن و چرخان دینامومتر با خروجی محوری (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 شبیه سازی عددی انتقال حرارت همرفت گذرا در یک محفظه روغن با کویل های گرم کننده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
25 شبیه سازی عددی جریان سیال در یک پمپ گریز از مرکز و بهینه سازی با تغییر پارامتر های هندسی حلزونی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
26 شبیه سازی عددی جریان سیال ویسکوز نفت خام دریک پمپ گریز ازمرکز و بررسی جریان درنقطه ی طرح و خارج ازنقطه طرح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
27 طراحی حرارتی ریکوپراتور پوسته لوله ای یک سیکل دی اکسیدکربن فوق بحرانی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران
28 طراحی مبدل حرارتی MSTHE برای ریکوپراتور یک سیکل فوق بحرانی دی اکسید کربن ده مگاواتی (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
29 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه بررسی پارامترهای موثر بر اثربخشی خنک کاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
30 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تحلیل گذرای انتقال حرارت پره توربین (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
31 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه سیکل تولید توان دی اکسیدکربن فوق بحرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
32 مطالعه پیشینه تجربی خنک کاری فیلمی و بررسی اثر پالسی کردن جریان خنک کننده بر عملکرد آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
33 مقایسه سیکل دی اکسیدکربن فوق بحرانی با سیکل های دیگر تولید توان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران